2016 után 2021-től újabb 4 évig a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) Nukleáris Törvényszéki Analitikai Együttműködő Központjaként (IAEA Collaborating Centre for Nuclear Forensics) működhet az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont (EK). A kinevezést átadó ünnepségen részt vett Ms. Lydie Evrard főigazgató-helyettes, a NAÜ Nukleáris Biztonsági és Védettségi Főosztályának igazgatója, Dán Károly nagykövet, a magyar ENSZ-misszió vezetője, Horváth Ákos, az EK főigazgatója és Kovács-Széles Éva, a NAÜ Radiológiai Bűnügyi Helyszínelési és Nukleáris Törvényszéki Analitikai Részlegének vezetője.

Ms. L. Evrard, a NAÜ főigazgató-helyettese, dr. Horváth Ákos, az EK főigazgatója és Dán Károly nagykövet, a magyar ENSZ-misszió vezetője

Az illetéktelen kezekbe kerülő nukleáris és egyéb radioaktív anyagok különféle bűncselekmények, például radiológiai terrorcselekmények végrehajtására lehetnek alkalmasak, amelyek súlyos gazdasági, környezeti és egészségügyi következményekkel járhatnak. A pánikkeltő bűncselekmények megelőzése vagy a kialakult helyzet kezelése érdekében a nukleáris védettség (nuclear security) nemzetközi szintű erősítése a jelen egyik fontos feladata. A nukleáris védettség egyik kiemelt területe a nukleáris törvényszéki analitika, amely a talált vagy lefoglalt, azaz ismeretlen eredetű nukleáris vagy egyéb radioaktív anyagok részletes elemzésével segíti a hatóságok munkáját. Az anyagok eredetének meghatározásával, a felelős személyek és a csempészeti útvonal felderítésével lehetőség nyílik további anyagok eltulajdonításának, illetve nukleáris terrorcselekményeknek a megelőzésére. E terület fejlesztése és támogatása kiemelten fontos, mivel egy hatékony nukleáris törvényszéki képességgel rendelkező állam az elrettentő hatás következtében kevésbé válhat terroristák célpontjává.

A nukleáris törvényszéki analitika sokrétű, komoly szakértői hátteret és tapasztalatot igénylő terület, amely Magyarországon a ’90-es években, csempészett nukleáris anyagok vizsgálata kapcsán fejlődött ki. Kelet-Európában a Szovjetunió felbomlását követően többfelé felbukkantak ilyen anyagok, amelyek eredetét meg kellett határozni. Az ilyen típusú vizsgálatokat ezért már 1996-ban egy kormányrendelet delegálta az EK jogelődjéhez, az Izotópkutató Intézethez (IKI). A legutóbbi 15 évben az IKI, majd az EK vezetése tudatosan és programszerűen fejlesztette ezt a területet. A fejlődéssel párhuzamosan szoros kapcsolat és együttműködés alakult ki a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel.

Napjainkban Magyarországon a nukleáris törvényszéki analitika az EK Sugárbiztonsági Laboratóriumának (SBL) tevékenységi körébe tartozik. A laboratóriumban a kutatási, módszerfejlesztési és műszaki szolgáltatási feladatok több, egymással szorosan együttműködő témacsoportban – roncsolásmentes (gamma-spektrometriai és neutronmérési), roncsolásos (tömegspektrometriai), dozimetriai, műszerfejlesztési, detektálási és mobil szakértői csoportokban, valamint detektortesztelő laboratóriumban – folynak.

2012-ben együttműködési megállapodás született az ügynökséggel, amelyben az EK felajánlotta nukleáris törvényszéki képességeit az ENSZ-tagállamok támogatására, majd 2014-től hazánkban elsőként számos új oktatási és szakértői program fejlesztésére és elindítására került sor. Mindezek folyományaként 2016-ban a NAÜ Nukleáris Törvényszéki Analitikai Együttműködő Központjává avatta az EK-t, amely a világ első ilyen célú központja lett. A 2020-ig tartó 4 éves kinevezési periódusban közel 20 ENSZ-tagállam 60 résztvevőjének képzésére került sor különböző tréningeken és ösztöndíjas programokban. Emellett az EK részt vett a NAÜ nukleáris törvényszéki célú koordinált kutatási programjaiban, és szakértői dokumentumok szerkesztésével, valamint szakértői utakkal is támogatta a NAÜ munkáját ezen a területen.

A központ tevékenysége nemzeti és nemzetközi viszonylatban is jelentős. Nemzeti szinten közös kutatás-fejlesztési feladatokat végez egyetemekkel és kutatóintézetekkel, továbbá együttműködik a hazai hatóságokkal és szervezetekkel, többek között az Országos Atomenergia Hivatallal, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodával (KR NNI), a Terrorelhárítási Központtal, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal és a Magyar Honvédséggel. A kutatóközpont és a magyarországi társhatóságok együttműködésének egyik eredményeként az EK és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szakértői 2020-ban radiológiai bűnügyi helyszínelési bemutatót tartottak a bécsi NAÜ ICONS (International Conference on Nuclear Security) konferencia keretében.

Radiológiai bűnügyi helyszínelési bemutató az EK Sugárbiztonsági Laboratórium és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szakértőinek közreműködésével (International Conference on Nuclear Security, 2020)

Virtuális tanácsadó ülés a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nukleáris védettségi területen dolgozó együttműködő központjai számára

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szeptember elején virtuális tanácsadó ülést szervezett a nukleáris védettségi területen dolgozó együttműködő központjai számára, melynek célja az eddigi tapasztalatok megosztása és a tervezett együttműködés kialakítása, illetve elősegítése volt. Az ülés keretében a NAÜ e területen tevékenykedő – franciaországi, japán, kínai, magyarországi, marokkói, orosz- és spanyolországi – központjai bemutatták működési területüket, technikai képességeiket, rendelkezésükre álló erőforrásaikat, valamint ismertették az ügynökséggel való szoros együttműködés előnyeit. A szakértői ülés résztvevői a minél hatékonyabb – a NAÜ valamennyi tagállama részére is hasznos – közös munka elősegítése érdekében megtárgyalták a jövőbeni együttműködés területeit és tervezett formáit.