A sugártechnológiai eljárások (orvosi eszközök sterilezése, új típusú orvosi és ipari anyagok előállítása, élelmiszerbesugárzás, környezetvédelmi technológiák) minőségellenőrzésének alapvető módszere a megfelelő, nemzetközi szabványokon (pl. ISO/ASTM) nyugvó dozimetriai módszerek alkalmazása. A szilárd és folyadékfázisú dozimetriai rendszerek folyamatos kutatás-fejlesztése alapvető feladat, s ebben a munkában az EK is kiveszi a részét. A Sugárbiztonsági Laboratóriumban folyó ilyen irányú kutatások felölelik a már alkalmazott kémiai és fizikai dozimetriai módszerek fejlesztését (alkoholos klórbenzol oldat, radiokróm filmek, osl alapú doziméterek), valamint új fellépő igények kielégítését (pulzált terek mérése, kis dózisok mérése (1 Gy – 1 kGy) és dózis mérése alacsony hőmérsékleten gamma és elektron besugárzási terekben).

Az EK (SBL) további feladata a magyarországi félüzemi és ipari besugárzó berendezések dozimetriai módszereinek nemzetközi összemérések révén történő támogatása (Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, Regionális Sugártechnológiai Programok, pl. RER 1021).