Laboratóriumvezető:

Ódor Géza

Tel: +(36-1)-392 2222 / 3660

E-mail: odor.geza@ek-cer.hu 

Kutatási témák

  • Hálózatelméleti modellek dinamikus vizsgálata
  • Evolúciós játékelmélet
  • Heterogenitások és skálaviselkedés villamos és agyhálózati modellekben
  • Nemegyensúlyi fázisátmenetek, kritikus jelenségek, felület növekedés, reakció-diffúzió
  • Népzenei, nyelvi és genetikai adatok számítógépes elemzése, párhuzamos algoritmusok

A kis létszámú Laboratórium hagyományos kutatási területe az egyensúlyi és nem-egyensúlyi komplex rendszerek statisztikus fizikai elemzése, ami az utóbbi években kezd kibővülni a tanulóalgoritmusok alkalmazásával és fejlesztésével. Sokszereplős evolúciós játékelméleti modellek vizsgálata olyan rendszerekben, ahol az egyén és a közösség érdeke ellentétes. Olyan modelleket vizsgálnak, ahol a stratégia-frissítés korábbi erősen leegyszerűsített szabályai helyett ezek kombinációi határozzák meg a rendszer fejlődését. Nemzetközi társszerzőkkel kutatják pl. a jutalmazás és büntetés optimális kombinációját, az információ és értékelés átadásának fontosságát és pontatlanságának következményeit, a periodikus változók hatásait. A szereplők helyváltoztatásával együtt járó új kapcsolatok fejlődését és a ciklikusság következményeit is vizsgálják. A játékokat leíró kölcsönhatás mátrixok elemi (ortogonális) összetevőkre bontása lehetővé teszi az elemi kölcsönhatások azonosítását a szimmetrikus potenciáljátékok körében. Az elemi kölcsönhatások összjátékának szisztematikus vizsgálatát kiterjesztették olyan rendszerekre, amelyeknél a potenciál létezését (és egyúttal a fizikai rendszerekre jellemző viselkedést) ciklikus komponensek akadályozzák. Az irányított gráfok statisztikai elemzésénél bevezették a hálózatelemzés számára fontos mennyiségeket, amelyek számszerűsítik a ciklikus és hierarchikus összetevők hányadát, ill. a hierarchikus komponens antiszimmetrikus természetét.

A statisztikus fizika fogalmainak és módszereinek következetes alkalmazása érhető tetten a heterogenitások által keltett ún. Griffiths fázisok skálaviselkedési tulajdonságainak numerikus elemzésénél, pl. agymodelleken vagy villamos hálózatoknál. Ezek felderítése alkalmas a kísérleteknél megfigyelhető kritikus dinamikájú lavinajelenségek méret és idő eloszlásának leírására, valamint a szinkronizációs jelenségek skálaviselkedésének értelmezésére. Hasonló, a heterogenitások által generált hatványfüggvény eloszlások felderítése szintetikus és valós AC elektromos hálózatokban is témája a jelenleg folyó numerikus vizsgálatoknak. Extrém nagy hálózati kiesések elkerülhetőségi kritériumait tárjuk fel, különös tekintettel megújuló energiaforrások jelenlétében.
A népzenei és genetikai adathalmaz állandó növelése megköveteli az elemző algoritmusok folyamatos fejlesztését is. Az újonnan kifejlesztett algoritmusok alkalmasak a csoportosulások azonosítására és az evolúciós öröklődés követésére mind a genetikai (haplocsoport) jellemzőkben, mind pedig a népzenei dallamok népi jellegzetességeiben. Mivel a két adathalmaz evolúciós fejlődése szorosan kötődik egymáshoz, ezért közöttük fennálló rokonsági (hasonlósági) viszonyokról pontosabb képet alkothatunk és kísérletekkel ellenőrizhető további kérdéseket tehetünk fel.

https://www.energia.mta.hu/~szolnoki

https://www.energia.mta.hu/~odor

https://www.energia.mta.hu/~juhasz

https://www.energia.mta.hu/~szabo

Publikációink:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=institutes&mode=browse&sel=institutes21866

A laboratórium munkatársai:

Ódor Géza, D.Sc., Tudományos Tanácsadó – Laboratórium vezető

Szolnoki Attila, D.Sc., Tudományos Tanácsadó

Juhász Zoltán Ph.D. Tudományos Főmunkatárs

Király Balázs, PhD

Borsos István, Tudományos munkatárs

Szabó György, D. Sc. nyugalmazott. Prof. Emeritius.