A neutronforrások energiaspektrumának meghatározása komoly felszereltséget igénylő mérési feladat. Ehelyett a világban a neutronforrások neutronsugárzás alapján történő jellemzésére a neutronkoincidencia számolás terjedt el. Ehhez szükséges egy olyan detektor, amely a forrást körbeveszi, és egy olyan elektronika, amely a beütésszámon kívül a kettős, esetenként a hármas koincidenciák gyakoriságát is meghatározza. Ez utóbbihoz készült el Intézetünkben Huszti József vezetésével és meghatározó részvételével a jelfolyam olvasó berendezés, a PTR-32, melyet Intézetünkön kívűl a világ vezető, nukleáris biztosítékiellenőrzésben érdekelt intézményei, mint pl. a NAÜ és a Los Alamos Nemzeti Laboratórium is használnak.

Ezen eszközöket az elmúlt időszakban a következő célokra használtuk:

PuBe források Pu-tömegének meghatározása

Az engedélyeseknél fölöslegessé vált neutronforrások befogadására a törvény Intézetünket jelölte ki. Az ezredforduló környékén olyan mennyiségű forrást kellett befogadnunk, amelynek deklarált plutóniumtartalma engedélyezési problémát okozott. Gamma spektroszkópiai, kalorimetrikus és neutronmérésekből kiderült, hogy tényleges plutóniumtartalom a deklaráltnál 5-10-szer kisebb. A módszert a NAÜ validálta, ennek következtében ezzel a módszerrel Csehországban és Szlovákiában is határoztunk meg Pu tömeget PuBe forrásokban.

Nukleáris Analitikai Laborral való együttműködésben több szerződésben kis mennyiségű hasadóanyagot, jellemzően 235U-t tartalmazó minták hasadóanyagtartalmát határoztuk meg. Először hidegneutron nyaláb segítségével idéztünk elő maghasadást, s vagy az ekkor keletkező prompt neutronok koincideciája gyakoriságát határoztuk meg a PTR segítségével, vagy a késő neutronokat határoztuk meg pulzáló neutronnyaláb nem sugárzó félperiódusában. Következő projektként a mintát csőpostával juttattuk a kutatóreaktor aktív zónájába, és a visszaszállított mintában a késő neutronokat határoztuk meg. A kiértékelés a reaktor csőpostája által biztosított szinkronjel felhasználásával, PTR-32 által regisztrált file egyedi szoftverrel való kiértékelésével történt.

IPNDV: Nemzetközi projektben való részvetel, hasadóanyag meghatározása gamma spektroszkópia és neutron detektálás/koincidencia módszerekkel, fegyverzetleszerelés ellenőrzési céllal.

Oktatás: Különböző intézményekből érkezett gyakornokok képzése neutronforrások azonosítására neutronkoincidencia mérés segítségével.

MCNP: Neutronárnyékolás meghatározására, oktatási célból, ill. a mérések kiértékeléséhez Monte Carlo modellezést végeztünk MCNP programcsomaggal.