Laboratóriumvezető:

Hirn Attila

Tel: +36 (1) 392 2291

e-mail: hirn.attila@ek.hun-ren.hu

Az Energiatudományi Kutatóközpont egyike azoknak a kutatóhelyeknek, melyek Magyarországon legrégebben foglalkoznak űrkutatással. Ennek eredményeképpen már közel száz, az EK-ban, illetve annak jogelődjeiben készített magyar eszköz jutott fel geofizikai rakéták, műholdak, bolygóközi szondák, emberes űrhajók és űrállomások fedélzetén a világűrbe.

Az Űrkutatási Laboratórium jogelődje, az Űrelektronikai Csoport (később Űrdozimetriai Kutatócsoport) 1970-ben alakult. A laboratórium munkatársai az általuk fejlesztett műszerekkel az elmúlt fél évszázadban mérték a mikrometeoritok paramétereit, a földi ionoszféra jellemzőit, vizsgálták a napszelet, valamint a Halley üstököst és a Marsot körülvevő plazmát. Két detektoruk a Rosetta űrszonda leszállóegységén végzett méréseket a 67P/Csurjumov–Geraszimenko üstökös felszínén. Világviszonylatban is egyedülálló fedélzeti dózismérő berendezésük (Pille) rendre továbbfejlesztett változatait 1980 óta alkalmazták és alkalmazzák orosz és amerikai űrhajókon és űrállomásokon, valamint a földi sugárvédelemben. Legújabb ilyen rendszerük a Nemzetközi Űrállomás szolgálati eszközeként folyamatosan üzemel, Magyarország fontos hozzájárulásaként ehhez a hatalmas nemzetközi űrlaboratóriumhoz. Az Európai Űrügynökség (ESA) megbízásából az Űrkutatási Laboratórium jelenleg a Hold körüli pályán az Artemis-program keretében megépülő űrállomás, a Lunar Gateway első európai belső műszeregyüttese, az IDA (Internal Dosimetry Array) dózismérő kísérlet megvalósíthatóságán és alapkoncepcióján is dolgozik. A berendezés része lesz az EK-ban fejlesztett TRITEL háromtengelyű űrdozimetriai teleszkóp.

A főbb kutatási területek:

  • Űrdozimetriai célú vizsgálatok (a dózisterhelés térbeli eloszlásának a feltérképezése űreszközök fedélzetén, dózismonitorozás, személyi dozimetria, az emberi testben kialakuló dóziseloszlás mérése emberszerű fantomban, biológiai kísérleteket támogató sugárzásvizsgálatok) aktív és energiaellátást nem igénylő, passzív dózismérő rendszerekkel; módszer-, detektor- és műszerfejlesztés.
  • Űridőjárási célú módszer-, detektor- és műszerfejlesztés; az űrbéli sugárzási tér összetételének, spektrumának, valamint a geomágneses tér változásainak egyidejű mérése.
  • Űrbéli sugárkárosodásra vonatkozó analízisek, a küldetésre és az űreszköz pályájára vonatkozó sugárzási tér leírása, a teljes elnyelt dózis (TID) és a sugárzási tér lineáris energiaátadás (LET-)spektrumának számítására szolgáló részecske transzport számítások Monte Carlo módszerekkel.

Projektjeink nemzetközi együttműködések, nagy részben az ESA programjai, valamint a magyar-orosz űrkutatási és űrtechnológiai államközi együttműködés keretében valósulnak meg.

Az elmúlt években az EK-ban az Európai Űrügynökség által auditált, az európai űripari szabványoknak megfelelő űrkutatási fejlesztő laboratórium és űripari tesztközpont létesült, elősegítendő, hogy a hazánkban készülő űreszközök részére az űripari szabványoknak megfelelő tesztelési képességek álljanak rendelkezésre.

Az Űrkutatási Laboratórium honlapja: http://spacedosimetry.com

Az EK űripari spin-off cégének, a REMRED Kft.-nek a honlapja: http://remred.space

Publikációink:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=institutes&mode=browse&sel=institutes21890

2019-ig a Sugárvédelmi Laboratórium néven jelentek meg:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=institutes&mode=browse&sel=institutes13013

A laboratórium munkatársai:

Hirn Attila – Laboratóriumvezető
Albrecht Gábor
Kádiné Erdős Boglárka
Kulcsár Júlia
Pálfalvi Eszter
Pinczés Patrik
Szabó Julianna
Tóth Balázs
Tóth Győző
Zábori Balázs