Az Energiatudományi Kutatóközpont (EK) Sugárbiztonsági Laboratóriuma (SBL) működteti a Detektor-fejlesztési és tesztelési laboratóriumot (TESZLA). AZ EK és az SBL (az Országos Atomenergia Hivatallal közösen mint magyarországi Nukleáris Védettségi Támogató Központ), nagy hangsúlyt fektet az alkalmazott kutatásra és a prototípus tesztek elvégésére a nukleáris védettség területén.

A TESZLA fő feladata az olyan új technológiák követése, tesztelése és ezekhez köthető szakmai tanácsadás, amelyek jelentős szerepet tölthetnek be a nukleáris védettség gyakorlati alkalmazása területén. A laboratórium szakértelme magában foglalja adott felhasználói célra készült, kereskedelmileg elérhető eszközök laboratóriumi és terepi tesztelését szabvány megfelelőségi (pl. IEC, ANSI) és alkalmassági vizsgálatokkal. A szabvány megfelelőségi teszteket az intézetben található, széles választékban elérhető ipari, nukleáris, NORM anyagok és orvosi izotópok segítségével lehet végezni. Az alkalmassági vizsgálat a detektor rendszerek felhasználó specifikus üzemeltetési és műszaki követelményeire összpontosít, miközben elősegíti a végfelhasználókkal folytatott megbeszéléseket és terepi kísérleteket szervez. A prototípus tesztelések magukban foglalják a gyártó cégekkel szoros kooperációban végzett, készülékre szabott teszt kampányokat, amelyek a standard alkalmassági tesztek és tenderek elkészítéséhez nyújtanak segítséget.

A fejlesztési irányokban igyekszünk a hazai és nemzetközi felhasználók igényeit követni, ezzel is segítve a határvédelem és a felügyelet alól kikerült sugárzó anyagok felderítésének területén dolgozó szakemberek munkáját.

A tesztlabor maga a KFKI telephelyen található, és benne egy dinamikus és egy statikus szcenáriókat modellező tesztelő helyiséget alakítottunk ki:

A dinamikus laborban egy automatikusan mozgatható, különféle sugárforrások hordozására/mozgatására szolgáló, sínen közlekedő kocsi áll rendelkezésre. A tesztpálya hossza 11 méter, a kocsi sebessége (0,01 – 2,5 m/s) és a sugárforrás magassága (0 – 2,5 m) precízen állítható, továbbá a mérések távvezérléssel működtethetők. A mozgatható egységre elhelyezett sugárforrás megfelelően modellezi a határátkelőhelyen áthaladó rejtett sugárforrás mozgását. A kezelők védelme érdekében egy fénysorompó és egy dozimetriai érzékelő is beépítésre került.

A statikus laborban a személyi és kézi műszerek tesztelésére két statikus besugárzó egység lett elhelyezve, gamma és neutron sugárzó izotópok kezelésére. Mindkét besugárzónál egy megfelelően árnyékolt közegből elektronikusan előmozgatott torpedóval hirtelen növelhető a sugárzási tér. A besugárzók távoli vezérlésével és a paraméterek változtatásával (besugárzási idő, hűlési idő, ismétlések száma) információ gyűjthető az adott detektorok mérési képességeiről.

A tesztlaborban a sugárzásmozgató egységek irányítását, a mérési adatok gyűjtését és tárolását egy külön erre a célra kifejlesztett moduláris és bővíthető LabVIEW® alapú szoftver végzi. A környezeti paraméterek (hőmérséklet, nyomás, páratartalom) mérésére egy kis környezet-monitorozó állomás is beszerzésre került, ami mozgatható és képes a rögzített adatokat egy számítógépre továbbítani.

A detektortesztelő laboratórium egy új tevékenysége a pulzált ionizáló sugárzáshoz kapcsolódó kutatás-fejlesztés. A pulzált sugármező detektálása és pontos mérése egy komoly kihívás az ionizáló sugárzást mérő készülékek számára a sugárvédelemi méréstechnika területén. A kutatás célja a különféle detektorok mérőképességeinek vizsgálata, egyedi vagy ismétlődő impulzusú milli- és mikro szekundumos időskálájú ionizáló sugárzás előállításával.

Az elmúlt évek során a tesztlaboratórium számos nemzetközi projektben vett részt.

Dinamikus labor gyalogos forgalomra szánt sugárkapu tesztelése közben

Statikus labor kézi izotópazonosító készülékek tesztelése közben