Laboratóriumvezető:

Pázmándi Tamás

Tel: +(36-1)-392-2222/1361

Fax: +(36-1)-395-9293

E-mail: pazmandi.tamas@ek-cer.hu

A 2012 januárjában megalakult Sugárvédelmi Laboratórium kutatói a sugárvédelem számos aspektusával foglalkoznak. A laboratóriumban folyó kutatási tevékenységek jelentős része a mért vagy számított eredmények bizonytalanságainak azonosítására és a bizonytalanságok csökkentésének lehetséges módjaira összpontosít. A laboratóriumban végzett munka fő területei

  • személyi dozimetria, a külső és a belső sugárterhelés meghatározása mérésekkel és számításokkal;
  • környezeti dozimetria, elsősorban a sugárvédelmi környezetellenőrzésben alkalmazható valósidejű, szakaszos, valamint mintavételezésen alapuló mérési módszerek eredményeinek pontosítása;
  • modell-, algoritmus- és szoftverfejlesztés az aktivitás terjedésének modellezésére épületen belül és a környezetben, valamint a sugárzási következmények meghatározása nukleáris létesítmények biztonsági elemzéséhez és a baleset-elhárítás során.

A laboratórium kutatói az üzemelő és a tervezett atomerőművek biztonsági elemzései mellett több hatósági útmutató tervezetének elkészítésében is részt vesznek, a munkavállalók belső sugárterhelésének monitorozásához, a sugárvédelmi környezetellenőrzés optimalizálásához, illetve a légköri kibocsátási kritériumok teljesülésének igazolásához kapcsolódóan.

Az elmúlt évek során új modelleket dolgoztak ki a légköri diszperzió, a száraz és nedves kiülepedés, valamint a radioaktív csóvából és a talajra kiülepedett aktivitásból, illetve a szervezetbe belégzéssel és lenyeléssel bekerülő aktivitásból származó dózis meghatározására.

A SINAC környezeti szimulátor programrendszer segítségével az atomerőművi balesetek során a légkörbe kibocsátott radioaktív anyagok terjedése modellezhető. A programrendszert évtizedek óta használják döntéstámogató rendszerként az Országos Atomenergia Hivatal Veszélyhelyzeti Intézkedési, Gyakorló és Elemző Központjában.

Az elmúlt években egy új módszert és az ehhez szükséges szoftvert fejlesztettek ki a nukleáris létesítmények kibocsátási kritériumoknak való megfelelésének igazolására. A módszert a magyarországi üzemelő és tervezett atomerőművek biztonsági elemzéseinél alkalmazzák.

Publikációink:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=institutes&mode=browse&sel=institutes13013

A laboratórium munkatársai

Pázmándi Tamás – Laboratóriumvezető

Jakab Dorottya

Jécsai Anikó Krisztina

Pántya Annamária

Rudas Csilla