Az oldalon a PhD hallgatóink, témavezetőik, témáik és doktori iskoláik listája található.

labor Témavezető Hallgató Téma Doktori iskola
AEKI
FTL Veres Gábor Baross Tétény A Hot Isostatic Pressing (HIP) hegesztés alkalmazása fúziós reaktor környezetben Szent István Egyetem,
RAL Panka István Batki Bálint (doktorjelölt) Gyorsneutron-spektrummal rendelkező 4. generációs reaktorok dinamikai viselkedésének vizsgálata BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola
ŰKL Hirn Attila Erdős Boglárka Részecske fajták szerinti szelektivitás és spektrumátfedések űridőjárási és űrdozimetriai célú szilícium detektoros teleszkópokban     BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola
ŰKL Hirn Attila Zábori Balázs (doktorjelölt) A kozmikus sugárzási tér vizsgálata a Föld közeli térségben     BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola
FRL Hózer Zoltán Barsy Eszter Atomerőművi fűtőelemek viselkedésének numerikus modellezése ELTE Környezettudományi Doktori Iskola
FRL Hózer Zoltán Nagy Richárd Atomerőművi burkolatcsövek mechanikai viselkedése különböző időskálán, külső terhelés hatására OE Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola
FRL Hózer Zoltán Király Márton Atomerőművi fűtőelemek burkolatának jellemző tulajdonságai normál üzemi és üzemzavari körülmények között BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola
FRL Hózer Zoltán Perezné Feró Erzsébet Atomerőművekben használt cirkónium ötvözetek OE Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola
magas hőmérsékletű oxidációja
SVL Pázmándi Tamás Jakab Dorottya A sugárvédelmi környezetellenőrzés során alkalmazott módszerek fejlesztése, telephelyi és országos rendszerek optimalizálása  BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola
(Konzulens: Zagyvai Péter)
SVL Pázmándi Tamás Pántya Annamária Belső sugárterhelés meghatározására alkalmas módszerek fejlesztése BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola
(Konzulens: Zagyvai Péter)
SVL Pázmándi Tamás Rudas Csilla Bizonytalanságok figyelembevétele a radioaktív anyagok légköri terjedésének modellezésben BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola
(Konzulens: Czifrus Szabolcs)
SBL Völgyesi Péter (konzulens) Kirchknopf Péter   Development of new model and nuclear measuring procedure for determination of burnup history of nuclear fuels for safeguards and forensic analytical investigations BME Fizikai Doktori Iskola
SBL Kovács-Széles Éva (konzulens)  Tóbi Csaba  Nukleáris törvényszéki analitikai módszerek fejlesztése csempészett anyagok eredetmeghatározásához ELTE, Kémiai Doktori Iskola
SBL Völgyesi Péter (50%)   Mojtaba Rostamiparsa  Cementitious matrix assessment for conditioning of boron-10 enriched boric acid as a new thermal neutron absorber in nuclear power plants  ELTE, Környezettudományi Doktori Iskola
SBL Völgyesi Péter (50%)   Nelson Salazar  Environmental geochemical study on metal elements in attic dust and urban soil from two former industrial cities, Salgótarján and Ózd (Hungary)  ELTE, Környezettudományi Doktori Iskola
SBL Zagyvai Péter   Bodor Károly  Lézerberendezések segítségével keltett ionizáló sugárzások elleni védelem sugárvédelmi tervezésének elemei  Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola
         
EKBI
FKKL Pap József Sándor (50%)  Lukács Dávid Átmenetifém komplexek alkalmazása homogén, valamint felületi önszerveződéssel heterogenizált elektrokatalitikus vízbontó rendszerekben PE Kémiai és Környezettudományi DI
FKKL Pap József Sándor Al-Zuraiji Saher Mohammed Azeez Szerves-szervetlen nanokompozitok előállítása és alkalmazása mesterséges fotoszintézisben ÓE Anyagtudományok és Technológiák DI
NAL Szentmiklósi László Buczkó Noémi Anna Elektronikai hulladékok újra hasznosításának vizsgálata nukleáris analitikai és képalkotó módszerekkel  ELTE Hevesy György Kémia Doktori Iskola 
KFL/NAL Zagyvai Péter (50%) Szentmiklósi László (50%) Achraf Radi Modelling calculations and validation measurements of activation of objects in novel research facilities OE Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola
SKL Takács Erzsébet Tegze Anna Vízben oldott antibiotikumok (fluorokinonok) sugárzással indukált lebontása  OE Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola 
KFL Zagyvai Péter (50%) Hajdú Dávid Neutronforrásokhoz telepített kutatóberendezések aktiválódási viszonyainak vizsgálatai  Pannon Egyetem – Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola 
KFL Zagyvai Péter Klausz Milán Full Simulation of Detector Performance of Neutron Instrumentation at ESS  BME – Fizikai Tudományok Doktori Iskola 
KFL Madas Balázs (50%) Drozsdik Emese A belélegzett radonleányelemek szövetszintű hatásainak matematikai modellezése ELTE Fizika Doktori Iskola 
KFL Madas Balázs Hailat, Tariq Characterization of radiation exposure and its biological effects at different spatial scales ELTE Fizika Doktori Iskola 
KFL Madas Balázs Polgár Szabolcs Mathematical modelling of low dose hypersensitivity and induced radioresistance ELTE Fizika Doktori Iskola 
KFL Hartmann Bálint Kazsoki Attila Sándor A napelem penetráció növekedésének kvalitatív hatása a villamosenergia-rendszer üzemére  BME – Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola 
KFL Fábián Margit Tolnai István Kondicionált radioaktív hulladékok kémiai reakcióképességének vizsgálata BME Oláh György Doktori Iskola
KFL Fülöp János (Óbudai Egyetem) Börcsök Endre Döntéstámogatás energetikai problémákban, többcélú optimalizálással  OE Alkalmazott Informatika és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola 
MFA
Vékonyrétegfizika Radnóczi György Zoltán/Lábár János Dódony Erzsébet   ELTE Fizika Doktori Iskola
Vékonyréteg Misják Fanni/Radnóczi György Hajagos-Nagy Klára   BME Gépészeti Tudományok
Vékonyrétegfizika Kovácsné Kis Viktória Radnóczi György Mohamed Arfaoui   ELTE Fizika Doktori Iskola
Vékonyrétegfizika Balázsi Csaba / Balázsi Katalin Hegedűs Nikolett   Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák
Vékonyrétegfizika Balázsi Csaba / Balázsi Katalin Kaou Marouna Houria   Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák
Nanobioszenzorika Székács Inna/Péter Beatrix Farkas Enikő   Pannon Egyetem Molekuláris és Nanotechnológiák
Nanobioszenzorika Horváth Róbert/ Bonyár Attila Nagy Ágoston Gábor   BME Villamosmérnöki
Nanobioszenzorika Horváth Róbert/Szabó Bálint Gerecsei Tamás   ELTE TTK Fizika Doktori Iskola
Nanobioszenzorika Horváth Róbert/Erdei Anna Kliment Kristóf   ELTE TTK Biológia Doktori Iskola
Mikrorendszerek Fekete Zoltán Fedor Flóra   Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok
Mikrorendszerek Fekete Zoltán Szabó Ágnes   PPKE Műszaki és Természettudományi
Mikrorendszerek Fekete Zoltán Horváth Ágoston   Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák
Mikrorendszerek Fekete Zoltán Zátonyi Anita   Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok
Mikrorendszerek Fürjes Péter Bányai Anita   Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák
Nanoszerkezetek* Tapasztó Levente Pető János   BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Nanoszerkezetek Tapasztó Levente Kun Péter   BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Nanoszerkezetek Osváth Zoltán Pálinkás András   BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Nanoszerkezetek Süle Péter Szendrő Márton    ELTE Fizika Doktori Iskola
Fotonika Petrik Péter Kalas Benjamin   Pécsi Tudományegyetem, Fizika Doktori iskola
Fotonika Petrik Péter, Gyulai Gergő Romanenko Alekszej   ELTE, Kémia doktori iskola
Fotonika Deák András Szekrényes Dániel Péter   BME Kémia Doktori Iskola