Laboratóriumvezető:

Völgyesi Péter

Tel: +(36-1)-392-2222 mellék: 2604

E-mail: volgyesi.peter@ek-cer.hu

A Sugárbiztonsági Laboratórium (SBL) tevékenysége a nukleáris védettség (nuclear security) és a nukleáris biztosítéki rendszer (safeguards) területén végzett kutatásokra és ezek gyakorlati alkalmazására, illetve hazai és nemzetközi szervezetek és cégek szakmai támogatására terjed ki. A kutatási, módszerfejlesztési és műszaki szolgáltatási feladatok több, egymással szorosan együttműködő témacsoportban folynak: roncsolásmentes (gamma-spektrometriai és neutronmérési), roncsolásos (tömegspektrometriai), dozimetriai, műszer fejlesztési, detektálási és mozgó szakértői csoportok, valamint detektor tesztelő laboratórium.

Az SBL egyik fő tevékenysége a nukleáris anyagok illegális forgalmazása (illicit trafficking), illetve a nukleáris terrorizmus (sugárzó anyagokkal való visszaélés, pánikkeltés) elleni küzdelemben való részvétel. A talált, vagy lefoglalt nukleáris és egyéb radioaktív anyagok helyszíni elemzését és laboratóriumi szakértői vizsgálatát, azaz nukleáris törvényszéki elemzését a 490/2015 (XII.30.) Kormányrendelet delegálja az Energiatudományi Kutatóközponthoz. Az SBL állandó készenlétet tart fenn a 490/2015-ös rendelet tevékenységének ellátásához és szükség esetén helyszíni vizsgálatokhoz, továbbá az ismeretlen anyagoknak az EK telephelyére történő beszállításához. A mozgó laboratórium radioaktív anyag felderítési kapacitásával alkalmas tömegrendezvények biztosítására is. A nukleáris törvényszéki területen az intézet a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kinevezett együttműködő központja (IAEA Collaborating Centre for Nuclear Forensics).

A nukleáris védettség további támogatása érdekében üzemeltetünk egy sugárzásmérő detektorok tesztelésére alkalmas laboratóriumot, amellyel sikeresen vettünk részt nemzetközi projektekben és összemérésekben. Az elérhető széles spektrumú nukleáris és egyéb radioaktív anyagoknak köszönhetően együttműködünk detektorgyártó cégekkel hatékonyabb és gyorsabb sugárzásmérő rendszerek – pl. határvédelmi rendszerek – fejlesztésének érdekében.

Az utóbbi években a Készenléti Rendőrséggel közösen bűnügyi helyszínelési eljárásrendet is kifejlesztettünk olyan helyszínek kezelésére, ahol nukleáris vagy más radioaktív anyag található. Kialakításra került egy nemzeti és nemzetközi célokat is kiszolgáló oktató- és gyakorlóközpont, amely elsődleges reagáló szervek számára nyújt lehetőséget radiológiai felderítési eljárásrendek teszteléséhez és begyakorlásához. A nukleáris védettségi területhez kapcsolódóan az SBL több nemzetközi projektben is részt vesz.

A nukleáris biztosítéki rendszerhez kapcsolódó tudományos támogató tevékenységünket a Paksi Atomerőművel, az Országos Atomenergia Hivatallal és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel (NAÜ) fennálló évtizedes kapcsolatok alapján végezzük.

Az SBL az iparhoz köthető kutatás-fejlesztési tevékenységével (pl. fűtőelem kazetták kiégésének mérése, friss üzemanyag kazetták dúsításának mérése, korróziós termékek vizsgálata) több évtizedes együttműködések keretében a hazai nukleáris ipart (főként MVM Paksi Atomerőmű ZRt.) is támogatja. Emellett az SBL szakértői hátteret biztosít és szakmai feladatokat lát el az Országos Atomenergia Hivatal különböző hatósági tevékenységeinek alátámasztására.

Publikációink:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=institutes&mode=browse&sel=institutes14025

A laboratórium munkatársai

Völgyesi Péter – Laboratórium vezető

Csalótzky Zsolt

Csipa Emese

Dósa Gergely

Gulyás Attila

Hlavathy Zoltán

Judith Pena Dembo

Kaposy Nándor

Kirchknopf Péter

Pető János

Soós Krisztián Roland

Szabó Katalin Zsuzsanna

Szalóki Imre

Tóbi Csaba

Wagnerné Janeczky Éva