Laboratóriumvezető:

Hózer Zoltán

Tel: +(36-1)-392 2586

Fax: +(36-1)-395 9293

E-mail: hozer.zoltan@ek-cer.hu

A Fűtőelem és Reaktoranyagok Laboratórium munkatársai az atomreaktorokban használt fűtőelemekben és az atomerőmű szerkezeti anyagaiban végbemenő folyamatokat vizsgálják különböző anyagvizsgálati módszerekkel, kísérletekkel, elméleti és numerikus modellek fejlesztésével és a számítások végrehajtásával. A laboratórium tevékenysége elsősorban a paksi atomerőműben is használt VVER-440 típusú reaktorokhoz kapcsolódik, de számos projekt foglalkozik az újabb reaktor típusokkal és a fúziós technológia néhány kérdésével is. A nemzetközi együttműködés valamennyi területen nagyon fontos, ezért a laboratórium rendszeresen részt vesz OECD, EU és NAÜ projektben.

A fűtőelemes kutatások lefedik a normál üzemi állapotokat és a baleseti körülményeket, valamint a kiégett kazetták nedves és száraz átmeneti tárolását. A kísérleti munka jelentős részét az atomerőművi fűtőelemek cirkónium burkolatának vizsgálata jelenti. Kisléptékű berendezésekben a burkolat oxidációját, elridegedését, hidrogénfelvételét, képlékeny deformációját és felhasadását vizsgálják. A tervezési üzemzavarok és súlyos balesetek során fellépő jelenségek vizsgálatára a laboratóriumban számos magas hőmérsékletű berendezés létesült. Integrális mérésekre elektromosan fűtött kötegekkel a CODEX berendezés ad lehetőséget. Az atomerőművi biztonsági elemzésekhez számítógépes modelleket használnak, amelyek továbbfejlesztését, validációját a kísérleti programok is támogatják.

A reaktoranyagos kutatásokat két önálló kutatócsoport végzi:

  • A Reaktoranyag Kutatócsoport munkatársai különböző anyagok sugárkárosodását kutatják a Budapesti Kutatóreaktorban létesített BAGIRA besugárzó szonda segítségével. Mechanikai teszteket és anyagvizsgálatokat végeznek a paksi atomerőműből származó próbatestekkel a reaktoracélok öregedésének jellemzésére. Számos fejlesztés alatt álló, fúziós és atomerőműves anyag sokoldalú vizsgálatára kerül sor különböző kísérleti és anyagvizsgálati eszközök felhasználásával.
  • A Szerkezetintegritási Kutatócsoport a reaktortartályok és más, nagyméretű berendezések biztonságos üzemeltetésének lehetőségét alátámasztó számítások elméleti és numerikus modelljeinek fejlesztésével és a számításokkal foglalkozik. A kutatócsoport munkatársai fejlesztették ki egyebek között a reaktortartályok nyomás alatti hőütésének (PTS) vizsgálatához szükséges numerikus modelleket, melyeken részletes termomechanikai és törésmechanikai számításokat végeznek a jelenleg üzemelő VVER-440 és a tervezett VVER-1200 blokkok reaktortartályaira.

Publikációink:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=institutes&mode=browse&sel=institutes13012

Fűtőelem és Reaktoranyagok Laboratórium munkatársai:

Hózer Zoltán – Laboratórium-vezető

Antók Dániel Mihály

Bürger Berta

Cinger Dávid

Csikós Kristóf Andor

Farkas Róbert

Fekete Tamás Miklós

Gáncs Csaba

Hargitai Balázs

Király Márton

Móritz Szilvia

Nagy Attila

Nagy Richárd

Novotny Tamás

Perezné Feró Erzsébet

Pudleiner Bálint

Puhala János

Rétiné Kováts Sarolta

Slonszki Emese

Somfai Barbara

Szabó Péter

Szentannai Pál

Szenthe Ildikó

Szűcs Tibor

Tatai Barbara Alma

Tatár Levente

Vér Nóra