Átadták Magyarország első Na-S akkumulátorát a KFKI-ban

A villamos energia innovatív tárolását demonstrálhatja majd hazánk első nátrium-kén akkumulátora, amelyet a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont (HUN-REN EK) csillebérci telephelyén adtak át. A projekt során szerzett tapasztalatok segíthetik Magyarország karbonsemlegességének elérését. A HUN-REN EK a Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív …

A vészhelyzetek előrejelzését és az emberi élet védelmét is segítheti a HUN-REN EK mikro- és nanotechnológia segítségével fejlesztett új szenzorcsaládja

Mobil gázérzékelőket, háttérsugárzást jelző detektorokat és létesítmények rezgésfigyelését végző szenzorokat fejlesztenek a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének (HUN-REN EK MFA) kutatói. A mikro- és nanotechnológia eszköztárának segítségével készülő új típusú, alacsony fogyasztású mobil, illetve ruhán viselhető érzékelők …

A HUN-REN EK kutatói is részt vettek az új paksi atomerőművi létesítmények beton- és vasbeton szerkezeteinek kialakítását szabályzó műszaki irányelv kidolgozásában

A HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratóriumának (HUN-REN EK NAL) munkatársai sokéves kutatómunkával elkészítették azt a több száz oldalas jelentést, amely a Paks II. projekt sugárvédelmi beton- és vasbeton szerkezeteinek betonösszetételét szabályozó irányelv alapja. Megfelelő anyagi összetételű betonok …

Kétdimenziós kristályokra épülő újszerű nanokatalizátorokat fejelesztenek a HUN-REN EK kutatói

A HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének (HUN-REN EK MFA) kutatói kétdimenziós kristályhordozókon stabilizált, újszerű szerkezetű fém nanoklaszterek elektromos, mágneses és katalitikus tulajdonságait vizsgálják. A kétdimenziós kristályokból és fém nanokrisztályokból felépített hibrid anyagok újszerű tulajdonságaik révén különösen hatékonyak …

Megérkezett a HUN-REN EK-ba Magyarország első Na-S akkumulátora

A villamos energia innovatív tárolását demonstrálhatja majd hazánk első nátrium-kén akkumulátora, amely megérkezett a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont (HUN-REN EK) telephelyére. A projekt során szerzett tapasztalatok segíthetik Magyarország karbonsemlegességének elérését. A HUN-REN EK a Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását …

Elindult az EUKI RENewLand projekt

A 2023 novemberében elindult RENewLand projekt az EU-s megújuló energia irányelv elvárásait követve, a megújuló energiaforrások (nap- és a szélenergia) hasznosításának felgyorsítására alkalmas területek kijelölésére fókuszál.  A projekt jelentősége és célja: Korunk két legfontosabb kihívása az üvegházhatásúgáz-kibocsátás drasztikus csökkentése és …

Pályaorientációs nap az EK-ban

A HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont kutatói Pályaorientációs Napot tartottak középiskolások részére. A HiSchool középiskolásokat támogató önkéntes közösség HiJob programjának keretében hat gimnáziumból érkeztek fiatalok a laborlátogatásokra, ahol megismerkedhettek a diákok a Fúziós Plazmafizika Laboratórium saját fejlesztésű eszközeivel, amelyekkel tanulmányozhatjuk a forró …

Innovatív mikro- és nanoszerkezeteken alapuló bioérzékelés az orvostechnika szolgáltatában

Napjainkban a gyógyászat, az orvostechnika és a farmakológia legjelentősebb innovációs megoldásai egyre inkább kihasználják az anyagtudomány, az elektronika és a fotonika kutatási és fejlesztési eredményeit. Az extrém miniatürizációval, új anyagrendszerek alkalmazásával, a fotonikai és nanoelektronikai rendszerek funkcióinak kiaknázásával merőben új …