Külső Tanácsadó Testület

A kutatóközpont munkáját és felügyeletét külső tanácsadó testület (KTT) segíti. A KTT a hazai és külföldi tudományos közösségek tekintélyes tagjaiból áll. Tagjainak felkéréséről és felmentéséről az ELKH Elnöke gondoskodik. A KTT figyelemmel kíséri a kutatóközpont munkáját, tanácsaival segíti terveinek kialakítását, az Elnök felkérésére rendszeresen közreműködik a kutatóközpont munkájának elemzésében, értékelésében. A testület jogosult az elemzéshez, állásfoglalásához, véleményalkotásához szükséges minden információt bekérni. A működéséhez és kihelyezett üléséhez szükséges feltételek biztosításáról a főigazgatónak kell gondoskodnia.

Tagok:
Dr. Hervé Bernard
Partner Expert
NucAdvisor

Prof. Dr. Maximilian Fleischer
Senior Principal Key Expert Research Scientist Chemical and Optical Systems
Siemens AG

Dr. habil. Homonnay Zoltán
az MTA doktora egyetemi tanár
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézet

Em. Prof. Dr. habil. Kiss Ádám
az MTA doktora
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszék

Dr. Rónaky József
az Országos Atomenergia Hivatal volt főigazgatója