A Reaktor Üzem vezetője:

Juhász Péter

Tel: +(36-1)-392 2222 / 1995-ös mellék

E-mail: juhasz.peter@ek-cer.hu

A Budapesti Kutatóreaktor (BKR) szovjet gyártmányú és 1959 óta működik a KFKI területén.

Üzemeltetője az Energiatudományi Kutatóközpont (EK).

A reaktoron az üzembe helyezését követően két alkalommal átfogó korszerűsítést hajtottunk végre, melyeknek köszönhetően a reaktor teljesítményét a kezdeti 2 MW-ról 10 MW-ra emeltük.

A második rekonstrukciót követően, melynek során a reaktor építészeti létesítményein kívül valamennyi szerkezeti elemét kicseréltük és számos biztonságnövelő beruházást is végrehajtottunk, a reaktor az üzembe helyezési próbák sikeres befejezése után 1993. novemberében kapta meg az üzemeltetési engedélyt.

A rekonstruált reaktor az újraindítását követően, ahogy azt az alábbi diagram is mutatja, éves átlagban 3500 óra körül üzemelt.

A kutatóreaktor tervezett és teljesített üzemórái

Az üzemeltetési engedély a magyar jogszabályoknak megfelelően határozatlan időre szól, de azt tízévenként, egy ún. időszakos biztonsági felülvizsgálat keretében meg kell újítani. Ennek megfelelően a reaktor engedélyét 2013-ban a magyar nukleáris hatóság, az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) átfogó biztonsági felülvizsgálatot követően megújította. A reaktor tervezett üzemideje az üzemeltetési engedély rekonstrukciót követő kiadásától számított 30 év, azaz 2023.

Üzemidő hosszabbítással kapcsolatos hírek

A reaktoron végzett folyamatos és időszakos ellenőrzések, egyes berendezések terv szerinti cseréje, a berendezések öregedésének monitorozása és kezelése, a saját és más reaktorok üzemeltetési tapasztalatainak hasznosítása, a biztonság folyamatos javítása, a személyzet tervszerű, folyamatos képzése és időszakos vizsgáztatása, néhány további tényezővel együtt biztosítja a reaktor műszaki-biztonsági értelemben vett biztonságos működtethetőségét legalább a tervezett üzemidő végéig.

A Reaktor csarnok (reaktor és a körülötte lévő kísérleti berendezések)

A reaktor feladata Budapesti Neutron Centrum (BNC) üzemeltetése

A kutatóreaktor az alap- és alkalmazott kutatások számára nagyteljesítményű (nagy neutron sűrűségű) neutronforrásként szolgál, s mint ilyen valós tudományos szükségletet elégít ki.

A reaktorban keletkező neutronokat különböző anyagok vizsgálatára lehet felhasználni. A felhasználás szervezésére és folyamatos javítására a második rekonstrukciót követően még az 1993-as üzembe helyezés előtt létrejött a Budapesti Neutron Center (BNC), amely a reaktor körül az Wigner Fizikai Kutatóközpont, valamint az EK által működtetett tudományos célú berendezések közös gazdája. A BNC közvetítésével magyar és külföldi kutatóintézetek és egyetemek nagyszámú kutatója végzett, illetve végez méréseket a reaktornál.

A reaktor körül a leggyakrabban használt anyagvizsgálati módszerek a kisszögű neutronszórás, a neutronradiográfia, a prompt-gamma aktivációs analitika és a neutrondiffrakció. Igen lényeges, hogy a berendezések köre jelentős mértékben (mennyiségében és színvonalban egyaránt) folyamatosan bővül.

A legjelentősebb bővülés egy ún. hidegneutronforrás létesítése volt (üzembe helyezése 2001-ben történt).

A BNC és a reaktor tudományos célú hasznosításának sikerességét mutatja, hogy ez az egyetlen kelet-európai berendezés, amelyet az Európai Közösség nagyberendezés programja is magáénak tart, és a berendezéseken bizonyos mennyiségű mérési időt az EU kutatói számára kibérel. A BNC eredményeiről kétévenként összefoglaló kötet jelenik meg, amely az interneten, a www.bnc.hu weboldalon is hozzáférhető.

A reaktor hasznosítására nemcsak tudományos, hanem szolgáltatói jelleggel is sor kerül.

Ezen “szolgáltatások” között említhetjük az egészségügyben és az iparban használható radioaktív izotópok előállítását, szerkezeti anyag besugárzásokat (és a besugárzásokat követő anyagvizsgálatokat, amelyek tárgyai a paksi atomerőmű reaktortartályának anyaga, valamint a majdani fúziós reaktorokban használandó szerkezeti anyagok).

A gyakorlatban hasznosuló legfontosabb “alkalmazás” természetesen az, hogy az EK-ban az évtizedek folyamán létrejött az a szaktudás és biztonsági kultúra, amely lehetővé teszi, hogy az EK mind a Paksi Atomerőmű tudományos bázisintézményeként, mind pedig az Országos Atomenergia Hivatal műszaki szakértő intézményeként sikeresen vehessen részt a hazai atomenergetika legkülönbözőbb problémáinak megoldásában.

Biztonságpolitika

A kutatóreaktor biztonságpolitikájában a reaktor 1959-es üzembe helyezésétől kezdődően egy igen szigorú és a vezetés által következetesen képviselt szemlélet érvényesül, mely szerint a reaktor üzemeltetésében elsőrendű és legfontosabb követelmény a biztonság. E következetességnek is köszönhető, hogy ez a szemlélet a reaktornál az általános munkakultúra része. Ez a biztonságközpontú szemlélet a kutatóreaktort üzemeltető szervezet vezetését és minden dolgozóját folyamatos elemző munkára, biztonságnövelő beruházásokra, illetve biztonságnövelő intézkedések meghozatalára készteti (természetesen ennek a gyakorlatnak a követését hatósági rendeletekben és szabályzatokban megjelenő biztonsági előírások is megkövetelik).

Biztonságpolitikánknak része az átláthatóság. . Ezért a reaktor előzetes bejelentkezést követően, szakszerű vezetés mellett megtekinthető. Az érdeklődők jelentkezését a reaktoruzem@ek-cer.hu e-mail címen várjuk.

Tájékoztatjuk Vendégeinket, hogy a reaktorépületbe 16 éven aluliak nem léphetnek be, valamint a nukleáris létesítménynek saját belépési rendje van, amely a honlapon megtalálható!

A BKR munkatársai:

Juhász Péter – Reaktorüzem vezető

Balázs Zoltán

Béres Zoltán

Bognár Károly

Dina Péter

Gajdos Ferenc

Györgyi István

Háncs Péter

Heffentreger Ferenc

Hirling László

Hirling Márk

Horváth László

Janik József

Janik Sándor

Kocsis Tímea

Leitner Tibor

Lővei Albert

Matisz Attila

Máder László Mihály

Mikoly István

Semegi Richárd

Szabó Gergely

Szinek Andrea

Szolomaier István

Veizer Antal

Vörös Tamás

Zoltáni Attila