Szolgálatvezető:

Endrődi Gáborné

Tel: 06 1/392-2222 mellék: 2645; 1916

Email: endrodi.gaborne@ek-cer.hu

A KFKI Telephelyen több mint 50 éves múltra tekint vissza a sugárvédelem és a környezetellenőrzés. Az Energiatudományi Kutatóközpont Környezetvédelmi Szolgálata ellátja a telephely nukleáris környezetellenőrzését, részben a munkahelyi sugárvédelmet és a személyi dozimetriai tevékenységet. A környezeti sugárzási szintek folyamatos monitorozása a telephelyen kihelyezett 16 GM szondával történik, melyek a Szolgálat ügyeleti helyiségével on-line kapcsolatban vannak. A szolgálaton munkaidőben állandó ügyelet biztosított. Munkaidőn kívül, készenléti ügyeletes kap telefonos értesítést veszélyhelyzet esetén. A telephelyen négy környezet-monitorozó mérőállomás található, ahol aeroszol- és kihullás-mintavevőkkel gyűjtjük napi, heti és havi rendszerességgel a mintákat. A szennyvízkibocsátás ellenőrzése a telekhatár közelében kiépített vízmintavevő állomáson, havi rendszerességgel, valamint a tervezett kibocsátások alkalmával történik. A mérőállomásokon begyűjtött minták elemzése béta- és gamma spektroszkópiával történik. Radioaktív kibocsátás esetén izotópszelektív analízis segíti a kibocsátó forrás azonosítását és a szükséges intézkedések megtételét. A felsorolt mérésekhez a Szolgálaton alacsony hátterű spektrométerek és számos kéziműszer áll rendelkezésre.

Környezetmonitorozó mérőállomás

A telephelyen dolgozók személyi dozimetriai ellenőrzése – a hatósági doziméteren kívül – saját termolumineszcens doziméterekkel történik. A belső sugárterhelés kockázatának kitett dolgozók rendszeres egésztest számlálós mérésen is átesnek. A Szolgálat működteti a telephely Központi Izotópraktárát (KIR), ahol a pillanatnyilag használatban nem levő sugárforrásokat tároljuk. Szintén a Szolgálat által működtetett besugárzó helyiségben doziméterek és sugárzásmérők tesztelése és kalibrálása folyik. Erre a célra többféle gamma- és neutronforrás áll rendelkezésre. A Szolgálat munkáját segíti egy mobil laboratórium is, ahol számos környezetellenőrző mérés külső helyszínen is elvégezhető.

Jelentések

Online mérési adatok grafikus megjelenítése

Online mérőállomás adatok

A szolgálat munkatársai:

Endrődi Gáborné- Szolgálatvezető

Bodor Károly Balázs

Jenei Lívia

Kocsonya András

Szabó Dezső

Zbiskó-Mátéffy Viktória