Laboratóriumvezető

Dr. Horváth Róbert

Tel: +(36-1)-392 2696

E-mail: horvath.robert@ek-cer.hu

A Nanobioszenzorika „Lendület” Kutatócsoport (www.nanobiosensorics.com) 2012 júliusában kezdte meg tevékenységét. Kutatási profilunk a jelölésmentes optikai bioszenzorok fejlesztése és alkalmazása, valamint biológiai és biofizikai folyamatok matematikai modellezése. A csoport fontos lépéseket tett mind a kutatási infrastruktúra fejlesztése, mind a személyes és együttműködési hálózat létrehozása terén. Műszerfejlesztési együttműködésünk vemlítésre méltó egy svájci startuppal, a kimagasló érzékenységű jelölésmentes optikai bioszenzorokat forgalmazó Creoptix AG-vel. Kollaborációs partnereink közé tartoznak továbbá számos hazai egyetemek kutatói. Sejttenyésztési laboratóriumunk létrehozásával egy új és ígéretes kutatási vonalat tudtunk elindítani, mely révén élő sejteket vizsgálunk jelölésmentes bioszenzorokkal. A csoport a következő fő kutatási témákra összpontosít; a sejtadhézió, a migráció és a jelátvitel kinetikájának vizsgálatától kezdve, az új biomimetikus felületeken át, a mért biológiai jelek matematikai modellezéséig.

Jelölésmentes bioszenzorok és technikák. Kutatásunk a különféle bioszenzoros technológiákra összpontosít; optikai bioszenzorok és fluidikai technikák, újszerű nagy érzékenységű módszerek fejlesztése és alkalmazása. A vezető optikai és mechanikai módszerek ötvözésével képesek vagyunk az egyedi sejtek, valamint sejtpopulációk kivételes pontossággal történő manipulálására és érzékelésére.

Bevonatok és jellemzésük. Laboratóriumunknak nagy tapasztalata van a sejtek adhézióját befolyásoló polimer filmek előállításában (fehérjék, dextrán, PLL-g-PEG polimer és nanorészecske bevonatok a bioszenzoros felületeken). A sejtek tapadásának hangolására flagellin alapú biomimetikus bevonatokat is alkalmazunk a Pannon Egyetemmel együttműködésben. Figyelembe véve a rákos sejtek adhézióját, a csoport először dolgozott ki egy módszert az integrin receptor-RGD ligandum  egyensúlyi állandójának meghatározására az élő sejtekben, jelölés alkalmazása nélkül.

Egyedi sejt elemzés és manipuláció. Az egyedi elő sejtek vizsgálata egy új irány, amely lehetővé teszi, hogy felfedezzünk olyan fontos mechanizmusokat, melyeket rejtve maradnak, amikor sejtpopuláció átlagokat vizsgálunk. Jelölésmentes technikáink alkalmasak arra, hogy egyedi sejtek adhéziós erejét, és más morfológiai tulajdonságaikat rögzítsék, valamint arra is, hogy egyedi sejteket áthelyezzünk, kiválogassunk.

Hatóanyagok és sejt-szignalizáció. Jelölésmentes bioszenzorokkal meg tudjuk vizsgálni a sejtek különböző hatóanyagokra és stimulusokra adott kinetikai válaszait is. Tapasztalatunk van már a B-sejt (immunsejt) szignalizáció, és emlős sejtek arany nanorészecskék, valamint természetes hatóanyag (zöld tea polifenol, epigallokatekin-gallát) kezelésre adott valós idejű válaszainak vizsgálatában.

Bioszenzor adatok analitikai és numerikus modellezése. A mért jelenségek megértéséhez elengedhetetlen a kapott kinetikai adatok értelmezése és modellezése. Csoportunk szoftvereket fejleszt a biofizikai és biológiai folyamatok modellezésére (NBS programok).

Ezek az eredmények – a jelentős alapkutatási relevanciáikon túl – hozzájárulhatnak biotechnológiai és egyéb orvos-diagnosztikai alkalmazások fejlesztéséhez is.

A laboratórium weboldala(angol nyelven): nanobiosensorics.com

A laboratórium munkatársai:

Dr. Horváth Róbert, tud. főmunkatárs, laboratóriumvezető

Dr. Székács Inna, tud. főmunkatárs

Dr. Kurunczi Sándor, tud. főmunkatárs  

Dr. Péter Beatrix, tud. munkatárs

Dr. Saftics András, tud. munkatárs (jelenleg USA-ban postdoc pozícióban)

Dr. Szittner Zoltán, tud. munkatárs

Dr. Kovács Boglárka, tud. munkatárs (szülési szabadságon)

Dr. Ungai-Salánki Rita, tud. munkatárs (jelenleg az ELTE-n postdoc pozícióban)

Dr. Farkas Enikő, tud. segédmunkatárs

Gerecsei Tamás, PhD hallgató

Nagy Ágoston Gábor, PhD hallgató

Kovács Kinga Dóra, PhD hallgató

Kanyó Nicolett, FIKU

Vörös Alexandra, FIKU

Sztilkovics Milán, MSc hallgató

Chrenkó Péter, MSc hallgató

Tarr Róbert, MSc hallgató

Pap Norbert, MSc hallgató

Magyaródi Beatrix, MSc hallgató

Majoros Barbara, MSc hallgató

Joó Bence, MSc hallgató

Gajnut Fatime, MSc hallgató

Tóth Kinga, MSc hallgató