Nemzetközi mércéjű kiválósági központtá válhat a Budapesti Neutron Centrum

A Budapesti Neutron Centrum (BNC) Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testületének (ISAC) legutóbbi ülésén elhangzott, a Budapesti Kutatóreaktor (BKR) 2033-ig szóló üzemidő hosszabbítása kivételes esélyt teremt a neutronos anyagkutatások, az orvosi célú radioizotóp-gyártás és a nukleáris energetikai fejlesztések felfuttatására. „A neutronkapacitások iránti fokozódó európai igény, az utóbbi években tapasztalt BNC-felhasználói tevékenység élénkülése Read more…

Kétdimenziós kristályokra épülő újszerű nanokatalizátorokat fejelesztenek a HUN-REN EK kutatói

A HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének (HUN-REN EK MFA) kutatói kétdimenziós kristályhordozókon stabilizált, újszerű szerkezetű fém nanoklaszterek elektromos, mágneses és katalitikus tulajdonságait vizsgálják. A kétdimenziós kristályokból és fém nanokrisztályokból felépített hibrid anyagok újszerű tulajdonságaik révén különösen hatékonyak lehetnek  a hidrogénfejlesztés katalízálásában. Az anyagok szerkezetének atomi pontosságú megmunkálása Read more…

Megérkezett a HUN-REN EK-ba Magyarország első Na-S akkumulátora

A villamos energia innovatív tárolását demonstrálhatja majd hazánk első nátrium-kén akkumulátora, amely megérkezett a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont (HUN-REN EK) telephelyére. A projekt során szerzett tapasztalatok segíthetik Magyarország karbonsemlegességének elérését. A HUN-REN EK a Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása (2021-2.1.1-EK) támogatott projekteken belül a Tesseract Energiatároló Read more…

Új fúziós rekord a JET berendezés utolsó trícium üzemanyaggal végzett kísérleteiben

– Az Oxfordban található Joint European Torus (JET) fúziós berendezés egyedülálló eszközparkjának köszönhetően állított elő fúziós energiát – A jelentős tudományos eredmények fémjelzik a JET nemzetközi tudós- és mérnökcsapatának rendkívüli elkötelezettségét és szakértelmét – A JET kulcsszerepet játszott a fúziós energiatermelés kutatásának és technológia fejlesztésének eddigi történetében – Magyar kutatók Read more…

Elindult az EUKI RENewLand projekt

A 2023 novemberében elindult RENewLand projekt az EU-s megújuló energia irányelv elvárásait követve, a megújuló energiaforrások (nap- és a szélenergia) hasznosításának felgyorsítására alkalmas területek kijelölésére fókuszál.  A projekt jelentősége és célja: Korunk két legfontosabb kihívása az üvegházhatásúgáz-kibocsátás drasztikus csökkentése és a biológiai  sokféleség csökkenésének visszafordítása. Emiatt a megújuló energiaforrások hasznosításának Read more…

Pályaorientációs nap az EK-ban

A HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont kutatói Pályaorientációs Napot tartottak középiskolások részére. A HiSchool középiskolásokat támogató önkéntes közösség HiJob programjának keretében hat gimnáziumból érkeztek fiatalok a laborlátogatásokra, ahol megismerkedhettek a diákok a Fúziós Plazmafizika Laboratórium saját fejlesztésű eszközeivel, amelyekkel tanulmányozhatjuk a forró plazmát, a Vékonyréteg-fizika Laboratórium nagyfelbontású mikroszkópjaival és a Mikroszerkezetek Laboratóriumban Read more…

Innovatív mikro- és nanoszerkezeteken alapuló bioérzékelés az orvostechnika szolgáltatában

Napjainkban a gyógyászat, az orvostechnika és a farmakológia legjelentősebb innovációs megoldásai egyre inkább kihasználják az anyagtudomány, az elektronika és a fotonika kutatási és fejlesztési eredményeit. Az extrém miniatürizációval, új anyagrendszerek alkalmazásával, a fotonikai és nanoelektronikai rendszerek funkcióinak kiaknázásával merőben új és komplex érzékelési megoldások (Lab-on-a-Chip, Organ-on-Chip rendszerek) kerülhetnek az orvosok Read more…

Európa vezető sugárvédelmi szakemberei Budapesten találkoznak

A 2022 nyarán indított PIANOFORTE kutatási partnerség célja a tudásbővítés, valamint az innováció előmozdítása a sugárvédelem számos területén a lakosság, a betegek, a munkavállalók és a környezet védelme érdekében, az ionizáló sugárzásnak való kitettség valamennyi színterén. A megoldásra váró tudományos kihívásokon keresztül ez a partnerség azt tűzte ki célul, hogy Read more…

A HUN-REN EK részvételével ünnepélyesen felavatták a JT-60SA kísérleti fúziós berendezést ‒ Európa és Japán a fúziós energia útját megnyitó áttörést ünnepli

Ünnepélyes keretek között felavatták az európai és japán összefogásban Nakában épített JT-60SA kísérleti fúziós berendezést, melynek sikeres működése jelentős mérföldkő mind a tudományos közösség, mind az ipar számára, és új lehetőségeket nyit a fúziós energia kiaknázásában. A HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont (HUN-REN EK) kutatói és mérnökei a fúziós berendezésekben lévő milliófokos Read more…

Európa vezető neutronkutatói Budapesten tanácskoznak

A Budapesti Neutron Centrum (BNC) a 2019-ben létrejött LENS (League of European Advanced Neutron Sources) szervezet alapító tagja, amely 10 európai neutronkutató intézmény tevékenységét koordinálja. A LENS neutronközpontok vezetőiből álló Tanácsa (Council) 2023. november 13–14-én Budapesten, az MTA székházában tartja soros ülését. A neutronok elektromosan semleges részecskék, könnyen behatolnak az Read more…