Az International Union for Vacuum Science, Technique and Applications (IUVSTA, Nemzetközi Vákuum Unió) tiszteletbeli elnökévé választotta dr. Barna B. Péter fizikust, az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetének nyugalmazott tudományos tanácsadóját, a Magyar Tudományos Akadémia Eötvös József-koszorúval kitüntetett doktorát, a Kossuth Lajos Tudományegyetem (jelenleg Debreceni Egyetem) címzetes egyetemi tanárát, továbbá róla nevezte el az International Conference on Thin Films nevű (vékonyrétegekkel foglalkozó), háromévenként megrendezésre kerülő konferencián a legjobb előadást tartó fiatal kutatóknak adandó díjat. Az „IUVSTA Peter Barna Prize” díjat első ízben a 2020. november 22–26. között Budapesten szervezett, több mint 250 fő részvételével zajló online konferencia keretében adták át.

Dr. Barna Péter
Dr. Barna Péter

Az IUVISTA az egyik legrégebbi és legjelentősebb nemzetközi tudományos szervezet. A szövetséget alkotó 35 nemzeti szervezet mintegy harmincezer kutató és műszaki szakember közösségét képviseli. Az 1958 óta működő IUVSTA – amelyet hivatalosan 1962-ben jegyeztek be Brüsszelben – rendszeresen szervez több ezer fős nemzetközi kongresszusokat, szakterületi konferenciákat, iskolákat és munkamegbeszéléseket. Magyarország 1965 óta tagja a szövetségnek. Az IUVSTA fő erőssége, hogy munkája interdiszciplináris, az innovációt pedig kezdettől fogva súlyponti kérdésnek tekinti. Jelenleg kilenc szakosztállyal működik, amelyek lefedik az anyagtudomány és a rohamosan fejlődő informatika, hírközlés, logisztika, robotika, orvosi diagnosztika, gyógyítás, közlekedés stb. eszközeit előállító csúcstechnológiák legkorszerűbb, vákuumtechnikára épülő területeit. Így tehát a szervezet tevékenysége a vékonyrétegek és a nanoszerkezetek kérdéskörét is felöleli – ez pedig dr. Barna B. Péternek immár az 1960-as évek óta, Pócza Jenő tanítványaként,  a fő kutatási területe

A döntés indoklása kiemeli egyrészről, hogy dr. Barna B. Péter jelentős tudományos eredményeket ért el a vékonyrétegek szerkezetkialakulásának a kutatása terén, amit 2010-ben az „IUVSTA Science Prize” odaítélésével ismertek el. Ez a szövetség háromévenként adható legmagasabb tudományos díja, amelyet Pekingben, a „18th International Vacuum Congress” (18. Vákuumtechnikai Kongresszus) keretében adtak át dr. Barna B. Péternek. Másrészről a jelenlegi nemzetközi elismerés hivatkozik arra is, hogy a kiemelkedő kutató 1970 és 2000 között jelentős mértékben hozzájárult a szövetség szervezetének és működési formáinak kialakításához, illetve hatékony munkavégzéséhez. Dr. Barna B. Péter elnöke volt a szövetség több bizottságának, 1981 és 1986 között pedig a Végreható Tanácsnak is. A Nemzetközi Vékonyréteg-bizottság tagjaként egyik kezdeményezője, majd titkáraként résztvevője volt a Vékonyréteg-szakosztály megalakításának, továbbá a vékonyrétegekkel foglalkozó nemzetközi konferencia – a Conference on Thin Films – megszervezésének, a Vékonyréteg-szakosztály programja keretében. A korábban általa szervezett nemzetközi iskolák tapasztalata alapján kezdeményezte, majd a trieszti Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (Abdus Salam Nemzetközi Elméleti Fizikai Központ) intézettel közösen szervezett első három vékonyréteg-tárgykörű iskola (1993, 1996 és 1999) megrendezésével elindította az „IUVSTA Schools” sorozatot. Egyik kezdeményezője és szervezője volt az Ausztria–Magyarország, majd a későbbiekben további kelet-közép-európai országok vákuumegyesületei által szervezett közös konferenciasorozatnak (Joint Vacuum Conference, JVC). Az IUVSTA keretében 32 nemzetközi rendezvény szervezésében vett részt, melyek közül 11 rendezvénynek volt elnöke, igazgatója vagy titkára és tizenhatot Magyarországon tartottak meg.