Laboratóriumvezető:

Dudás Zoltán Imre

Tel: +(36-1)-392 2222 / 1849 

E-mail: dudas.zoltan@ek-cer.hu

A Neutronspektroszkópiai Laboratórium (NSL) fő kutatási feladata az anyagok mikroszkopikus szerkezetének kutatása neutronszórási módszerekkel.

A Laboratórium munkatársai számos multidiszciplináris területen – (pl: fotoszintézissel kapcsolatos vizsgálatok, orvosi és gyógyszerészeti anyagkutatás, régészeti anyagtudomány, energiatárolással kapcsolatos vizsgálatok, neutronoptikai fejlesztések stb.) főleg neutronszórás segítségével folytatnak kutatásokat.

A Laboratórium a Budapesti Neutron Központ (BNC) által koordinált felhasználói rendszerben kilenc felhasználói nagyberendezést működtet és nyílt hozzáférésű pályázati rendszerben biztosít kísérleti lehetőséget nemzeti és nemzetközi kutatócsoportok számára. A Laboratórium üzemelteti a kisszögű neutronszórási spektrométereket, a hagyományos mérettartományú SANS és a fókuszáló FSANS berendezést, két, a GINA és a REF neutronreflektométert, egy termikus- és egy hidegneutron háromtengelyű spektrométert, a TAST / HOLO-t és az ATHOS-t, valamint két diffraktométernyalábot, a TOF-ND-t és az MTEST-et. Ezek a berendezések a vizsgálatokban a kísérleti opciók és mintakörnyezetek tárházát biztosítják az anyagminták széles köre számára a folyadéktól a szilárd anyagokig, a tömbi anyagoktól a biomembránokig, a mikrokristályoktól a beágyazott nanorészecskéken keresztül a habokig, nemcsak szobahőmérsékleten, hanem magas és kriogén hőmérsékleteken, vákuumban és gázatmoszférában, külső mágneses térben, vagy anélkül.

Ugyanakkor a Laboratórium számos EU által támogatott és közvetlen szerződéses projektje kapcsolódik a neutronoptikához, a neutron módszertani és akár ipari fejlesztésekhez is (CREMLIN+, EASISTRESS). A kutatók neutron instrumentáció terén szerzett tapasztalatai kedvezően hasznosulnak más neutronszóró központokkal (például az ESS ERIC Lund, a HZB Berlin, a JINR Dubna) és az ipari partnerekkel (pl. Mirrotron Ltd., Budapest) közös projektekben.

Több kutató tart alap- és posztgraduális előadásokat különböző magyar egyetemeken. A Laboratórium számos tagja előadó és tutor speciálizált kurzusokon, például a CETS-en, a BNC két évenként PhD-hallgatók és pályakezdő szakemberek részére megrendezésre kerülő kurzusán.

A BNC-ről és a berendezésekről további információt talál a www.bnc.hu honlapon.

Publikációink:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=institutes&mode=browse&sel=institutes21826

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=institutes&mode=browse&sel=institutes13928

A laboraórium munkatársai:

Dudás Zoltán Imre – Laboratórium vezető

Almásy László

Bajnok Katalin

Bottyán László

Draskovits Laura

Gait, John

Gladkih Irina

Hapon Ihor

Hirdesh

Indu Dhiman

Káli György

Konik Petr

László Zoltán

Len Adél

Markó Márton

Merkel Dániel Géza

Mészáros Viktor

Mónok Júlia

Pércsi Dániel

Riecsánszky László

Rithnovszky Zsolt

Rosta László

Tanyi Győző

Török Gyula

Ünnep Renáta

Veres Tamás

Zsiros Tibor