A laboratórium feladata alap- és alkalmazott kutatások végzése a Budapesti Kutatóreaktor neutronjaival, valamint komplementer Röntgensugárzással, elemanalitikai-, anyagtudományi- és roncsolásmentes anyagvizsgálati technikák felhasználásával, valamint az ezekhez a munkákhoz szükséges berendezések fejlesztése és üzemeltetése az alábbi területeken:

  • prompt-gamma aktivációs analitika és elemtérképezés
  • neutron aktivációs analitika,
  • hordozható röntgenfluoreszcens elemanalitika,
  • neutronradiográfia, -tomográfia hideg és termikus neutronnyalábbal,
  • dinamikus neutron- és Röntgenradiográfia,
  • in-situ analitikai és képalkotó mérések különleges mintakörnyezetben,
  • nukleáris és atommagszerkezeti adatok, továbbá neutronaktivációs technikákban használatos spektroszkópiai adatok mérése,
  • nyomjelzéstechnika,
  • Mössbauer-spektroszkópia.

A fenti nagyberendezéseink a neutron-, Röntgen vagy gamma sugárzás és az anyag kölcsönhatását használják fel analitikai, radiográfiai és spektroszkópiai feladatok megoldására.

A laboratórium feladatainak ellátásához öt nagyműszer áll rendelkezésre:

A módszerek fő alkalmazási területei az anyagtudomány, a geo- és kozmokémia, a kulturális örökségtudomány, illetve a magfizika. A fenti nagyberendezések a saját kutatások mellett a Budapesti Neutron Centrum (BNC) részeként hazai és külföldi vendégkutatók és ipar partnerek számára is elérhető. Hazai felhasználók beadhatnak mérési javaslatot a BNC által üzemeltetett pályázati rendszerben, illetve szívesen fogadunk minden közvetlen megkeresést is.

A jelenleg futó EU támogatott berendezés-hozzáférési programok részletes bemutatása bővebben itt.

Publikációink:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=institutes&mode=browse&sel=institutes17999

A laboratórium munkatársai:

Benyács Gábor

Buczkó Noémi Anna

Gméling Katalin

Gracheva Maria

Horváth László Zoltán

Kasztovszky Zsolt

Kis Zoltán

Klencsár Zoltán

László Kitti

Maróti Boglárka

Szinger-Szilágyi Veronika

Tóth Zita