A BNC Tudományos programiroda vezetője

Baranyainé Fliszár Rózsa

Tel: +36 1 392 2799

Email: baranyai.rozsa@ek-cer.hu

A Budapest Neutron Centrum konzorciumként működik. A Magyar Tudományos Akadémia intézetei alapították a Budapest Kutatóreaktor teljes körű felújítása után (1993) azzal a céllal, hogy a megújult kutatóreaktor nagyberendezéseinek tudományos hasznosítását koordinálja.

A kutatóreaktor vízszintes csatornáihoz közvetlenül, vagy neutronvezetőkön keresztül 15 mérőberendezés kapcsolódik, amelyek anyagtudományi, mérnöki, biotechnológiai és szilárdtest-fizikai kutatásokat tesznek lehetővé.

A BNC műszerparkja folyamatosan bővül. A fejlődésnek egyik jelentős állomása a hideg neutron forrás üzembe helyezése és szupertükrös neutronvezető rendszer kialakítása volt. A fejlesztések mai napig tartanak azonban a hangsúly a berendezések modernizálása és a minta környezet továbbfejlesztése tevődött át.

A BNC küldetése, hogy kutatási infrastruktúrát biztosítson a közép-európai régióban dolgozó 500 neutron kutató (ENSA felmérés) számára. Nemzetközi felhasználói programot működtet, amelynek keretében hazai és külföldi kutatók végezhetnek méréseket a BNC berendezésein. A felhasználói programot egy nemzetközi bíráló bizottság felügyeli, és biztosítja a magas színvonalú kutató munkát. A BNC partnere az európai neutron központok hálózatának. Számos EU által támogatott programban vett részt: NMI3 (Integrated Infrastructure Initiative for Neutron Scattering and Muon Spectroscopy), SINE2020 (Science and Innovation with Neutrons in Europe in 2020), BrightnESS (Building a Research Infrastructure and Synergies for Highest Scientific Impact on ESS), CERIC (Central European Research Infrastructure Consortium), IPERION CH (Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage) és ERINDA (European Research Infrastructures for Nuclear Data ApplicHeritage.

BNC elkötelezett a jövő kutatóinak képzésében. Laboratóriumi gyakorlatot tart a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Lóránd és a Pannon Egyetem hallgatói számára. Speciális kurzust alakított ki az ELTE geológus hallgatói számára. Minden évben megszervezi a neutronszórásos iskolát (Central European School on Neutron Scattering), ahol a résztvevők elsajátíthatják a neutronos vizsgálati módszerek alapjait, elméleti és gyakorlati tréningen vesznek részt.

A BNC jelenleg két kutatóközpont az Energiatudományi Kutatóközpont és Wigner Fizikai Kutatóközpont konzorciuma.

A BNC weboldala: www.bnc.hu

Vezetői:

Igazgatótanács: Horváth Ákos, Lévai Péter, elnöke: Horváth Ákos

Ügyvezetői testület:

Baranyainé Fliszár Rózsa,

Belgya Tamás,

Bottyán László,

Len Adél,

Maróti Boglárka,

Rosta László,

Szentmiklósi László

Munkatársai a Neutronspektroszkópiai Laboratórium és Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratórium munkatársai