Cím: : Magasabbrendű növényekben található fotoszintetikus membránrendszerek szerkezetváltozásainak követése in vivo

Előadó: Ünnep Renáta

Időpont: 2022. november 21 (hétfő), 14:00-14:25  óra között

Helyszín: Energiatudományi Kutatóközpont, KFKI Campus 19. épület, földszinti tanácsterem

Közvetítés link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aN87GQT2kBP9VJEHJYC5RfgRKUyWDHIWx1jQFyYU3bOo1%40thread.tacv2/1667323646744?context=%7b%22Tid%22%3a%22f44a99b6-b8f5-4e2e-983e-b01357a9fd32%22%2c%22Oid%22%3a%22c1c53d27-6fc0-477c-b250-6d8643b9c091%22%7d

Absztrakt:

A mezoszkópikus mérettartományba eső fotoszintetikus membránrendszerek, az ún. tilakoidmembránok felépítéséről és szerkezeti dinamikájáról keveset tudunk a széles tartományban változó környezeti körülmények között. A roncsolásmentes kisszögű neutronszórás (SANS) segítségével sikerült (i) összefüggésbe hoznunk a legfontosabb fényvédelmi mechanizmust a membránrendszer szerkezeti dinamikájával levél szegmensekben egyedülálló módon perces időfelbontással [1], (ii) hozzájárulnunk ahhoz, hogy a tilakoidmembrán különböző szerkezeti szintjein megvizsgálható a kaotróp sók hatása [2], (iii) fényt derítenünk a sóstressz hatására élő egysejtűek [3] és egész fodormenta [4] intakt tilakoidmembránjában.

[1] Ünnep R, Paul S, Zsiros O, Kovács L, Székely NK, Steinbach G, Appavou MS, Porcar L, Holzwarth AR, Garab G és Nagy G. Thylakoid membrane reorganizations revealed by small-angle neutron scattering of Monstera deliciosa leaves associated with non-photochemical quenching. Open Biology (2020) 10(9):200144.  

[2] Zsiros O, Ünnep R, Nagy G, Almásy L, Patai R, Székely NK, Kohlbrecher J, Garab G, Dér A és Kovács L. Role of Protein-Water Interface in the Stacking Interactions of Granum Thylakoid Membranes-As Revealed by the Effects of Hofmeister Salts. Frontiers in Plant Science (2020) 14;11:1257.    

[3] Kanna S D, Domonkos I, Kóbori O T, Dergez Á, Böde K, Nagyapáti S, Zsiros O, Ünnep R, Nagy G, Garab Gy, Szilák L, Solymosi K, Kovács L, Ughy B. Salt stress induces paramylon accumulation and fine-tuning the macro-organization of thylakoid membranes in Euglena gracilis cells; Frontiers in Plant Science : 12 Paper: 725699 (2021)   

[4] Ounoki R, Ágh F, Hembrom R, Ünnep R, Szögi-Tatár B, Böszörményi A., Solymosi K, Salt Stress Affects Plastid Ultrastructure and Photosynthetic Activity but Not the Essential Oil Composition in Spearmint (Mentha spicata L. var. crispa “Moroccan”); Frontiers in Plant Science 12 Paper: 739467 , 18 p. (2021)