Az Energia stratégia és környezeti hatások kutatócsoportot (E-SEE – Energy Strategy and Environmental Effects) az interdiszciplináris energetika alap- és alkalmazott kutatási kérdéseinek sokszínűségéhez igazodó szakmai hátterű (villamosmérnök, energetikai mérnök, építész, meteorológus, fizikus, geográfus) kutatók alkotják, 5 kutatási fókuszterületen dolgozva: energiarendszer-biztonság, villamos energetika, energetikai meteorológia és klimatológia, energiastatisztika valamint épület- és városenergetika

A kutatócsoport tagjai:

Hartmann Bálint, PhD

Sugár Viktória, PhD

Oláhné Groma Veronika, PhD

Börcsök Endre, PhD

Sinkovics Bálint

Soha Tamás

Barancsuk Lilla

Sőrés Milán

Kapcsolat: hartmann.balint@ek-cer.hu

Energiarendszer-biztonság

Az energiarendszer-biztonság fókuszterület kutatásai kiterjednek a villamosenergia-rendszer stabilitási kérdéseire (rendszerinercia csökkenése, kaszkád összeomlások, szinkron oszcillátorokkal történő modellezés), a rezilienciát támogató fejlesztésekre, a haváriák és szándékolt támadások okozta üzemzavarok elleni védekezésre, illetve az energiastratégia infrastruktúra központú, komplex rendszer szemléletű megközelítésére. A fókuszterület kiemelt feladata a villamosenergia-rendszerek hibatűrését meghatározó tényezők kutatása villamos energetikai, hálózatelméleti és geoinformatikai módszerekkel.

Futó projektek:

A fókuszterület részt vesz az ELKH SA-44/2021 „Megújuló alapú villamosenergia-rendszer stabilitás” című kétéves kutatási projektben, ahol alapvető modellszámítások és tanuló algoritmusok segítségével vizsgálják a megújuló energia terjedése által a villamosenergia-rendszerek stabilitására gyakorolt hatásokat.

Villamos energetika

A villamos energetika fókuszterület elsődleges feladatai közé tartozik a villamosenergia-rendszer és komponenseinek számítógépes modellezése, a megújuló energiaforrások, elosztott energiatermelők és energiatárolók rendszerintegrációjának vizsgálata, a lokális energiafelhasználás maximalizálása. A fókuszterület munkáját támogatja egy oktatási célú laboratórium, mely akkumulátorok élettartam-jellemzőinek vizsgálatát teszi lehetővé.

Futó projektek:

A fókuszterület részt vesz a 2021-2.1.1-EK-2021-00002 „Tesseract Energiatároló” kutatás-fejlesztési-innovációs projektben, melynek keretében Magyarországon elsőként fog NaS akkumulátor létesülni a Kutatóközpont területén.

Energetikai meteorológia és klimatológia

A napelemek terjedésével a hálózatbiztonság és szolgáltatásminőség biztosításához, illetve a napenergia optimális felhasználásához elengedhetetlen a minél pontosabb közép- és rövidtávú termelés előrejelzés. 

Az energetikai meteorológia és klimatológia fókuszterület célja egy olyan megbízható ultrarövidtávú (legfeljebb egy órás) napelem-termelésbecslési eljárás kidolgozása, amely képes pontosan előrejelezni a várható globálsugárzást illetve a fotovillamos termelést. 

Mivel a termelést elsősorban a felhőzet befolyásolja, amely igen változékony, így az eljárás kidolgozása nagy kihívást jelent. A becsléshez a felhőzetről készült felvételeket több módszertannal elemezzük, beleértve a hagyományos képfeldolgozás alapú eljárásokat, valamint a state-of-the-art adatalapú technológiákat (neurális hálók). A vizsgálatokhoz nagylátószögű égboltkamera és egy kapcsolódó időjárás-állomás áll rendelkezésre a telephelyen.

Futó projektek:

2020-3.1.4-ZFR-EKM – Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása – Berkenye a jövő faluja PV+ES park mintaprojekt

Energiastatisztika fókuszterület

Az Európai Unió fontos célkitűzése a széndioxid semleges energia szektor kialakítása. A roppant ambiciózus cél megvalósítását sok tagállam a forráskiosztás szélsőségesen magas időjárásfüggő megújuló részarányával kívánja megközelíteni. Azokban az országokban ahol a megújuló potenciál szűkös vagy a források diverzifikációját kiemelt célnak tekintik, fontos szerep hárulhat az atomenergiára. Kutatócsoportunk a lehetséges energiatermelési alternatívákat a rendszerirányításhoz szükséges energiatárolási kapacitásokkal együtt, teljes körűen modellezi hazai és európai léptéken. Az ideális forráskiosztást többcélú optimalizálással valósítjuk meg ahol a döntési szempontok országonként hangolhatók és az eredmények statisztikus vizsgálata is megvalósítható.

Futó projektek:

2021 óta az EUROfusion-WPSES projektbe (EUROfusion Consortium under Horizon 2020 Grant Agreement No.633053 – Eurofusion) becsatlakozva lehetőségünk van egy nemzetközi csapat részeként hosszútávú energetikai forgatókönyvek kialakításában részt venni.