Az Energiatudományi Kutatóközpont örömmel adja hírül és gratulál Mezei Ferenc professzornak, abból az alkalomból, hogy neki ítélték oda a 2021-es Lise Meitner-díjat, a Chalmers Műszaki Egyetem (Göteborg, Svédország) rangos kitüntetését (https://www.chalmers.se/en/centres/gpc/activities/lisemeitner/Pages/default.aspx).

Mezei Ferencnek mindig szoros volt és hosszú múltra tekint vissza a kapcsolata az EK-val, elődjeivel, illetve főként a Budapesti Kutatóreaktorral (BKR). Legfontosabb felfedezései, amint azt a díj kihirdetésének laudációja is említi: „A neutron spin echo módszer és a szuper tükör felfedezéséért, amelyek jelentősen hozzájárultak a neutronszórási módszerek fejlődédéhez….” A spin-echot először Mezei 1972-ben, a BKR-nél végzett kísérlettel bizonyította; az első szupertükröket is a KFKI-ban készítették és a reaktornál mérték meg. Egy másik fontos felfedezését, mely svédországi vonatkozású is, szintén kiemelik a díj odaítélésénél: „… a hosszú impulzusú neutronforrás koncepció, amely a most Lundban épülő Európai Spallációs Forrás (ESS) újszerű műszaki tervezésének alapja.” Ezt a koncepciót Mezei Ferenc először az Acta Physica Hungarica-ban publikálta 1994-ben. A neutronszórásban a repülési-idő (TOF) technika a hosszú impulzusú forrás koncepció egyik alappillére, Mezei hozzájárulása ennek fejlesztéséhez alapvető fontosságú. A TOF módszerekkel többszörös intenzitásnövekedést valamint a spektrális és térbeli felbontás javulását lehet elérni a neutronos műszerek egy jelentős osztályánál. Például az úgynevezett „ismétlődési ráta sokszorozási eljárást” először 2002-ben a BKR egyik neutronvezetőjén demonstráltuk, és itt építettük fel az első ilyen alapon működő teljes értékű műszert is (2004). A Budapesti Neutron Központnak ez a ’TOF-ND’ diffraktométere akkoriban felülmúlta a világ valamennyi hasonló eszközének paramétereit.

A reaktor 1990-es korszerűsítése után létrehozott Budapesti Neutron Centrum (BNC) műszerparkjának létrehozásában Mezei Ferenc döntő szerepet játszott. 1992 és 2010 között a BNC Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testületének elnöke volt.  Napjainkban egy úttörő projektet vezet, melynek célja egy újtípusú, kompakt gyorsító bázisú neutronforrás (CANS) létrehozása. Ez egy ritka példája a K + F területén a valódi köz- és magánszféra partnerségének: az EK a Mirrotron Kft-vel közösen Martonvásáron építi Európa első CANS berendezését, amelyet 2022-ben fognak üzembe helyezni. Ez egyben az előfutára is a BKR gyorsító alapú átalakításának, ugyanis 2027 után várhatóan sor kerül a reaktor leállítására, ill. megújítására a Mezei Ferenc 2021-ben elfogadott szabadalma alapján. Ez a reaktor teljes leszerelése helyett, annak egy gyorsítós neutronforrássá történő átalakítását indítványozza.