Az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont 2 kutatási infrastruktúrája is megkapta a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) „Kiváló Kutatási Infrastruktúra” minősítését 2021-ben. A hazánkban összesen ötvenkét kiváló kutatási infrastruktúrának és öt ígéretes kutatási infrastruktúrának megítélt címmel járó okleveleket Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, Dr. Szabó István, az NKFI Hivatal tudományos és nemzetközi elnökhelyettese, valamint Dr. Fülöp Zsolt, a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság elnöke adta át a Pécsi Tudományegyetemen megrendezett szakmai eseményen 2021. december 16-án.

A kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) ágazaton belül a kutatási infrastruktúrák szerepe kiemelkedő mind az alap-, mind a felfedező kutatások terén. Az alkalmazásukkal született tudományos eredmények révén Magyarország gazdasági teljesítményének növeléséhez is hozzájárulnak, ezért a kutatási infrastruktúrák rendszerszemléletű fejlesztése és ismertségük erősítése tudományos és nemzetgazdasági szempontból egyaránt fontos.

Az NKFI Hivatal kérdőíves felmérés keretében gyűjtötte össze az információkat a hazai kutatási infrastruktúrákról. Ennek célja az volt, hogy azonosítsák Magyarország „TOP 50” kiváló kutatási infrastruktúráját, illetve infrastruktúra-hálózatát, és a lehetséges felhasználókkal – többek között kutatóhelyek, egyéni kutatók, felsőoktatási intézmények és vállalkozások – felhasználóbarát módon ismertessék meg az elérhető lehetőségeket.

Kutatási infrastruktúrának vagy infrastruktúra-hálózatnak tekinthető minden olyan eszköz, berendezés, laboratórium, adatbank vagy információs rendszer – akár fizikai létesítmény, akár virtuális –, amely a rendelkezésére álló erőforrások felhasználásával elsősorban tudományos céllal működik, és önállóan vagy hálózatos formában olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek kutatásokat és technológiai fejlesztéseket is lehetővé tesznek.

A legkiválóbb hazai kutatási infrastruktúrák kiválasztása a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság bevonásával történt. A nyertesek hivatalos tanúsítványt kaptak, mely alapján jogosultak a „Kiváló Kutatási Infrastruktúra” cím használatára fizikai és digitális kommunikációs felületeiken. Emellett bekerülnek az NKFI Hivatal honlapján elérhető, többféle paraméter alapján kereshető adatbázisba. Az infrastruktúrákat üzemeltető intézmények széles körű nemzetközi láthatóságát, kapcsolatépítésüket segíti továbbá, hogy megjelennek a legfontosabb hazai kutatási infrastruktúrákat bemutató reprezentatív kiadványban is, amelynek célja, hogy még több lehetőséget biztosítson a nemzetközi kutatási együttműködések kialakításához.

Categories: Hírek