Együttműködési megállapodást kötött 2021. november 10-én az Energiatudományi Kutatóközpont (EK) és a Terrorelhárítási Központ (TEK) a hazai nukleáris védettséget erősítő közös képzések kidolgozása, valamint módszerek és berendezések fejlesztése érdekében. A megállapodás aláírására a KFKI telephelyen került sor, ahol egy rövid szakmai látogatás keretében Hajdu János rendőr altábornagy, a TEK főigazgatója megtekintette a radiológiai események modellezésére használható tanpályát és a Sugárbiztonsági Laboratórium felderítési képességeit.

Az EK több évtizede fejleszt technikákat és eszközöket a nukleáris védettség területén. Sugárzásmérő berendezéseket fejleszt és tesztel, valamint részt vesz hazai és nemzetközi összemérésekben, tapasztalatcseréken. A különféle radiológiai események (pl. piszkos bombával történt terrortámadást követő, vagy elrejtett, ill. szétszórt radioaktív anyagot tartalmazó helyszínek felderítése) hatékony kezelése érdekében tudományos támogatást biztosít a hazai határ- és rendvédelmi szerveknek.

Az EK nukleáris és radiológiai szakértői meghívást kaptak 2016-ban a TEK által összehívott Nukleáris Biztonsági Fórumokra és az ennek keretében megalakult Nukleáris Biztonsági Munkacsoportba. Ezen kívül a két szervezet munkatársai korábban is részt vettek a nukleáris védettség területén indított európai kutatási programokban, amelyek a tapasztalatcserén túl a technológiai fejlesztéseket is elősegítették. A november 10-én aláírt megállapodás rögzíti a formális kereteit a korábban kialakított gyakorlatnak, amely szerint a jövőben is szerveznek közös képzéseket, részt vesznek nemzetközi projektekben és megosztják egymással a mobil sugárzásmérő eszközeik használatát.