Akadémiai Szabadalmi Nívódíjban részesült Dr. Serényi Miklós az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének professzor emeritusza.

A nívódíjat Dr. Serényi Miklós a félvezető optoelektronikai és integrált optikai eszközök kutatásával, oktatásával, fejlesztésével, valamint a német félvezető lézerek egyedi vékonyréteg-rezonátoros hangolásával elért eredmények elismeréseként kapta.

A rangos elismerést a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat nyitóeseményén adták át. Az díjakat a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, főtitkára és főtitkárhelyettese adta át.

Dr. Serényi Miklós(balról a második) díjának átadó ünnepségén, Forrás: Szigeti Tamás, MTA

Serényi hosszú évtizedeken át kutatta, oktatta és fejlesztette alkalmazáséretté a félvezető optoelektronikai és integrált optikai eszközöket. Pályája során nagy elméleti és kísérleti felkészültséggel, komoly szakmai alapossággal közelített meg minden tudományos problémát. Kutatási eredményeit rendszeresen nemzetközi folyóiratokban publikálta, 121 cikkére 353 független hivatkozást kapott. Külföldi kapcsolatai kiemelkedően tartósnak bizonyultak, így a német félvezető lézerek általa tökélyre fejlesztett egyedi vékonyréteg-rezonátoros hangolása a mai napig unikális, keresett know-how. A szakmai igényesség végigkísérte tudományos-műszaki tevékenységét az alkalmazások keresésén át az ipari együttműködésig.

A mindenkori kutatáspolitikai elvárások szerint igyekezett eredményeit szabadalmaztatni is. Négy szabadalma közül kettő 2013-14-ben, kettő 2008-2009-ben született. Utóbbiak szerint az olajjal telített víz felszínén úszó szénhidrogének optikai és elektromos paraméterek mérésével egyaránt jól detektálhatók. Praktikus szempontból előnyt élveznek azok a módszerek, amelyek nem csak az új fázis megjelenését, de az olajfilm vastagságát is mutatják. Erre talált és szabadalmaztatott újszerű megoldást, melyet azóta a hazai partner KKV, WESZTA Kft. sikeresen (innovációs elismeréssel) valósított meg és épített be talajvíz minősítő rendszerébe. A potenciális szennyezők (olajtartály-telepek, stratégiai tárolók, olajfinomítók, stb.) környezetében a talajvíz szennyezettségét minősítő abszorpció, reflexió, és a lumineszcencia mérése alapján működő eszközöket régóta használják laboratóriumi mérésekre, de a kis fogyasztású félvezető fényforrások és detektorok rohamos fejlődésével lehetővé vált terepen is használható szénhidrogén detektorok, monitorozó műszerek megalkotása. Serényi Miklós eredményei tehát a környezetvédelem, elsősorban a felszín alatti ivóvízbázis tisztaságának monitorozása szempontjából jelentősek; a kifejlesztett eszközök fúrt kutakba telepített, olcsó, beavatkozást nem igénylő, automatikus adatgyűjtéssel működő folyamatos monitorozást tesznek lehetővé. A hazai kutatási eredményt tehát magyar szabadalom alapján magyar cég hasznosítja.

Dr. Serényi Miklós nem csak kiváló kutató és feltaláló, de oktatási tevékenysége is kiemelkedő. Óraadó és gyakorlatvezető volt az ELTE és BME, ill. az Óbudai Egyetem kurzusain, posztgraduális képzésében. Jegyzetei, ismeretterjesztő cikkei hozzájárulnak a félvezető eszközök technológiájának megismertetéséhez és a fiatalok ilyen irányú szakmai elköteleződéséhez.

Ezúton is gratulálunk Dr. Serényi Miklós kollégánknak a rangos elismerésért!