Az Energiatudományi Kutatóközpont és az Atomenergia Mérnökiroda Kft. „Energiatudományi Kutatások az Energiatudományi Kutatóközpontban” néven (röviden: EK2) hallgatói szakmai gyakorlati ösztöndíjat alapított, amely a 2018-19-es tanévben pályázható meg először. Elnyerésére a BME, ELTE, BCE és az ÓE energiatudományhoz, energiagazdasághoz és környezetvédelemhez kapcsolódó kutatásokat folytató hallgatói pályázhatnak, akiknek szakmai gyakorlati témavezetője az EK alkalmazásában áll.

Az ösztöndíj minden tanulmányi év végén pályázható a szakmai gyakorlattal kapcsolatos költségek részbeni fedezésére a szakmai gyakorlatot megelőzően.  A pályázathoz benyújtandó a leckekönyv kivonata és a pályázati adatlap.

A gyakorlati ösztöndíj maximálisan adható összege nettó 100.000,- Ft/fő.

Az ösztöndíjért a hallgató vállalja, hogy a nyári szünetben a megpályázott témában egy hónapig az EK-ban végez kutatásokat egy EK-s témavezető felügyelete alatt. A kutatásokról a hónap végén (de legkésőbb a hónap letelte után 10 nappal) minimum 5, maximum 10 oldalas szakmai beszámolót ad le a témavezetőjének, aki ezt írásos véleményével együtt elektronikusan, pdf-formátumban eljuttatja az ösztöndíj bizottság elnökéhez.

2019 májusától az ösztöndíj nyaranta 2*1 hónapra is pályázható, ekkor időtartama július 01-aug. 31. Ebben az esetben az ösztöndíj maximális összege 2*100.000,- Ft/fő lesz. A hallgatóknak ilyenkor csak a kéthónapos ciklus eltellte után kell beszámolót írniuk, aminek terjedelme az egy hónapos ösztöndíjnál elvártnak a duplája. Ezt az egy hónapos pályázatnál elvárt módon kell benyujtani.