Az Energiatudományi Kutatóközpont és az Atomenergia Mérnökiroda Kft. „Energiatudományi Kutatások az Energiatudományi Kutatóközpontban” néven (röviden: EK2) hallgatói publikációs és TDK kutatási díjat alapított, amely a 2018-19-es tanévben pályázható meg először. Elnyerésére a BME, ELTE, BCE és az ÓE azok hallgatói pályázhatnak, akik az előző két szemeszter legalább egyik szemeszterében EK2 hallgatói kutatási ösztöndíjat kaptak és annak írásbeli beszámolóját TDK-dolgozat vagy impakt faktoros folyóirat-cikk formájában nyújtják be.

Amennyiben a hallgató TDK-dolgozat vagy impakt faktoros publikáció beadásával teljesíti az írásbeli követelményeket, az alapítványnak lehetősége van az ösztöndíj mellett egyszeri kutatási díjat adni. Ezek a díjak nem automatikusan kerülnek kiadásra, az ösztöndíj bizottság minden esetben külön döntést hoz. A díjra az OTDK helyezés megszerzése, illetve az impakt faktoros cikk kéziratának elfogadása után lehet pályázni.

A kutatási díj összege:

– OTDK-n elért helyezésnél, a korábbiakon felül további nettó 50.000 Ft/fő (1. helyezésért), nettó 35.000 Ft/fő (2. helyezésért), nettó 20.000 Ft/fő (3. helyezésért).

– Impakt faktoros publikáció esetén a folyóirat rangjától, a szerzőszámtól és a hallgató eredményeinek fontosságától függően maximum nettó 100.000 Ft, minimum nettó 25.000 Ft.

– 2019 májusától szakdolgozattal és publikációval is pályázhatnak azok a hallgatók, akik a szakdolgozatot vagy diplomamunkát részben vagy egészben a normál pályázatuk ideje alatt, az itt végzett kutatásuk témájából írták, EK-s konzulens/témavezető vezetésével. Ekkor a pályázati határidőig az adott vagy előző félévben megvédett szakdolgozat vagy diplomamunka egy kisérőlevéllel együtt myújtandó be pályázatként. A díjazásról az EK által felállított bírálóbizottság dönt, a díjazás összege a TDK dolgozatoknál feltüntetettekkel megegyező.

(MEGJ.: MSc hallgatóknál a publikációs díjra már nem pályázhatnak, ha a cikk megjelenésekor már befejezték MSC tanulmányaikat. Ezesetben, ha a korábbi pályázó az EK-ban helyezkedett el, vagy PhD-hallgatóként itt kutat, a díjként adható bruttó összeget jutalomként kapja meg).