– Mindhárom pályázati típus többször is elnyerhető.

– Egy pályázó egyszerre több ösztöndíjra-típusra is pályázhat; ezeket külön pályázatként kell benyújtani. Nem pályázhat az, aki a megpályázni kívánt időszakban szerződéses vagy más, megbízásos jogviszonyban áll az EK-val vagy az AEMI-vel.

– A pályázatokhoz a pályázati adatlapot, az írásos beszámolóhoz egy egyoldalas, kitöltendő fedőlapot, illetve a beküldési tudnivalót minden aktuális kiíráskor mellékeljük. 

– A beszámolóban leírt kutatási eredményeket az EK forrásmegjelöléssel felhasználhatja.

– A pályázatok megjelölése nem a tanév, hanem naptári év szerinti, így a 2019/1 jelölés a 2019-es naptári év első félévében (ami a 2018/19-es tanév második féléve) futó pályázatokat jelöli.

– Amennyiben a támogatott nem teljesíti beszámolási kötelezettségét vagy a beszámolóját az ösztöndíj bizottság nem fogadja el, a nem megfelelően lezárult pályázata végétől számított 3 évig semmilyen EK2 pályázaton nem vehet részt. Amennyiben már elnyert egy következő féléves ösztöndíjat, de mégsem készíti el a TDK dolgozatot, szakdolgozatot, diplomamunkát vagy az impakt faktoros folyóiratban megjelenő cikket, akkor emellett még az aktuális, futó ösztöndíja is megszűnik.

– A vállalt kötelezettségek elmulasztása vagy nem megfelelő szintű teljesítése esetén a támogatottnak a kifizetett ösztöndíjat vissza kell fizetnie.

– Az ösztöndíjakat jelenleg megbízási díjként fizetjük ki.