Laborvezető

Völgyesi Péter

Tel: +(36-1)-392-2222 mellék: 2604

E-mail: volgyesi.peter@ek-cer.hu

A Sugárbiztonsági Laboratórium egyik fő tevékenysége a nukleáris anyagok illegális forgalmazása, illetve a nukleáris terrorizmus elleni küzdelem. Az ismeretlen eredetű nukleáris anyagok elemzéséhez, eredetük meghatározásához analitikai módszerek fejlesztését, valamint a minták törvényszéki vizsgálatát végezzük, amely tevékenység több, mint 25 éves múltra tekint vissza intézményünkben. Jelenleg a nemrég felújított 490/2015 (XII.30.) Kormányrendelet (eredetileg 17/1996) delegálja az EK-hoz az elkobzott, talált, ismeretlen eredetű nukleáris anyagok azonosításával és karakterizálásával kapcsolatos, hatóságokat támogató feladatkört.

2014-ben kialakítottunk az EK-ban egy központosított Nukleáris Törvényszéki Laboratóriumot, amelyet az SBL üzemeltet, de egyúttal az EK más részlegeinél található eszközöket is alkalmaz (mint pl. neutron tomográfia, pásztázó elektronmikroszkópia, transzmissziós elektronmikroszkópia, infra-spektroszkópia, röntgen-diffrakció, röntgen-fluoreszcencia, stb.). A törvényszéki elemzésekhez nélkülözhetetlen technikák, mint gamma- és tömegspektrometria az SBL-en megtalálhatók. A minták elsődleges, kiterjedt vizsgálatát, úgynevezett fizikai karakterizálást kesztyűs fülkében végezzük. 2015 óta rendelkezünk a hazai Nukleáris Törvényszéki Könyvtár prototípusával is, valamint saját bűnjelkezelési eljrásárend alkalmazásával biztosítjuk a bűnjelek esetében a hitelességi láncolat megőrzését. A bűnjelkezelési eljárásrendünk a 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendeleten alapul.

A Nukleáris Törvényszéki Laboratórium fő feladati közé tartozik a hatóságok felkérésére eseti szakértői tevékenység végzése sugárzó anyagok törvényszéki vizsgálatához, állandó rendelkezésreállás, folyamatos készenlét nemzetközi gyakorlatokban és kutatási programokban való részvétellel, továbbá a terület hazai és nemzetközi oktatása.

A törvényszéki területhez kapcsolódva, 2016 decemberében a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Együttműködő Kutatóközpontjának nevezte ki az EK-t (IAEA Collaborating Centre for Nuclear Forensics), amely mint ilyen, az első volt a világon. Ennek platformján az EK folyamatos nemzetközi tréningek keretében igyekszik segíteni a Közép-Kelet-Európai térséget, valamint a NAÜ egyéb tagállamait, és ily módon igyekszik hozzájárulni a nukleáris védettség nemzetközi szintű növeléséhez.