Cím: : Topologikus elektronrendszerek, avagy hogyan érjünk el tökéletes elektromos vezetést szobahőmérsékleten

Előadó: Kandrai Konrád

Időpont: 2022. november 21 (hétfő), 14:25-14:50  óra között

Helyszín: Energiatudományi Kutatóközpont, KFKI Campus 19. épület, földszinti tanácsterem

Közvetítés link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aN87GQT2kBP9VJEHJYC5RfgRKUyWDHIWx1jQFyYU3bOo1%40thread.tacv2/1667323646744?context=%7b%22Tid%22%3a%22f44a99b6-b8f5-4e2e-983e-b01357a9fd32%22%2c%22Oid%22%3a%22c1c53d27-6fc0-477c-b250-6d8643b9c091%22%7d

Absztrakt:

Az elmúlt évtizedekben fény derült arra, hogy szilárdtestek sávszerkezetét a mértanból származó topologikus invariánsok fogalmának segítségével osztályozni lehet. Ezen új osztályozás a szigetelőket hagyományos és topologikus szigetelőkre választja. A kétdimenziós topologikus szigetelők, vagy kvantum spin-Hall szigetelők (QSH) olyan anyagok, amelyek az elektromos áramot a belsejükben nem vezetik, viszont, idő-tükrözési szimmetria által védett vezető éleik vannak. A topologikus anyagok tulajdonságai révén, a tömbi anyag élein olyan élállapotok jönnek létre, amelyek visszaverődés nélkül képesek a töltéshordozókat vezetni, így nagyon ígéretesek az alacsony fogyasztású elektronikától a kvantumszámításig terjedő alkalmazások szempontjából. Kísérleti munkánk során többek között ultra-nagy vákuumú (5*10-11 Torr) és alacsony hőmérsékletű (9K) pásztázó alagútmikroszkópiával (Scanning Tunneling Microscopy, STM), valamint Raman spektroszkópiával vizsgálunk topologikus anyagokat.