Cím: : Réz- és vas-komplexek előállítása és alkalmazása félvezető hordozókon a (foto)elektrokatalitikus vízbontás hatékonyságának növelésére

Előadó: Benkó Tímea

Időpont: 2022. november 21 (hétfő), 13:10-13:35 óra között

Helyszín: Energiatudományi Kutatóközpont, KFKI Campus 19. épület, földszinti tanácsterem

Közvetítés link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aN87GQT2kBP9VJEHJYC5RfgRKUyWDHIWx1jQFyYU3bOo1%40thread.tacv2/1667323646744?context=%7b%22Tid%22%3a%22f44a99b6-b8f5-4e2e-983e-b01357a9fd32%22%2c%22Oid%22%3a%22c1c53d27-6fc0-477c-b250-6d8643b9c091%22%7d

Absztrakt:

Napjaink egyik legfontosabb kihívása a fenntartható, környezetbarát energiatermelés megvalósítása, melyben a „zöld hidrogénnek”, mint megújuló energiahordozónak jelentős szerepe lehet. Elektrokémiai vízbontással előállított hidrogén költségvonzata jelentősen csökkenthető a napfény energiájának használatával és olcsó elektród anyagok kifejlesztésével. A folyamatban nagyobb kihívást jelentő oxigén-fejlődési reakció hatékonyságát a drága nemesfémeket helyettesítő molekuláris réz- és vas-tartalmú katalizátorokkal javíthatjuk. Az előadásban egy vas-tartalmú oxigén fejlesztő katalizátor – bizmut-vanadát félvezető hibrid rendszeren keresztül mutatom be, hogyan hasznosítható a napfény a vízbontásban és hogyan hat a katalizátor a félvezető elektród fotokatalitikus tulajdonságaira.