Cím: : Gyors és termikus reaktorok dinamikai viselkedésének vizsgálata

Előadó: Batki Bálint

Időpont: 2022. november 21 (hétfő), 13:35-14:00  óra között

Helyszín: Energiatudományi Kutatóközpont, KFKI Campus 19. épület, földszinti tanácsterem

Közvetítés link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aN87GQT2kBP9VJEHJYC5RfgRKUyWDHIWx1jQFyYU3bOo1%40thread.tacv2/1667323646744?context=%7b%22Tid%22%3a%22f44a99b6-b8f5-4e2e-983e-b01357a9fd32%22%2c%22Oid%22%3a%22c1c53d27-6fc0-477c-b250-6d8643b9c091%22%7d

Absztrakt:

A nukleáris energiatermelés hosszú távú fenntarthatóságának érdekében aktívan kutatják a gyorsreaktor technológiákat. A fő cél az, hogy az új, úgynevezett negyedik generációs rendszerek alkalmazása a jelenleg elterjedt, harmadik generációs, termikus reaktorokhoz képest kevesebb radioaktív hulladék termeléssel járjon és még biztonságosabb legyen. A reaktorok megépítése előtt biztonsági elemzésekkel kell bizonyítani a biztonsági követelmények teljesülését, melyek egy része reaktorvédelem nélküli tranziensekkel foglalkozik, amikor is az elsődleges reaktor leállító rendszer működésének elmaradását feltételezik. Az előadás során bemutatásra kerül, hogyan tudjuk háromdimenziós dinamikai szimulációk segítségével bizonyítani a reaktorok biztonságosságát.