Az Energiatudományi Kutatóközpont és az Atomenergia Mérnökiroda Kft. „Energiatudományi Kutatások az Energiatudományi Kutatóközpontban” néven (röviden: EK2) hallgatói kutatói ösztöndíjat alapított, amely a 2018-19-es tanévben pályázható meg először. Elnyerésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban BME), Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (továbbiakban ELTE), a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) és az Óbudai Egyetem (továbbiakban ÓE) energiatudományhoz, energiagazdasághoz és környezetvédelemhez kapcsolódó kutatásokat folytató hallgatói pályázhatnak, akiknek témavezetője vagy konzulense az EK alkalmazásában áll.

Az ösztöndíj minden félév elején pályázható. A támogatás két szemeszterre (2*5 hónap, szeptember-január, ill. február-június) kérhető. A pályázathoz benyújtandó a leckekönyv kivonata és a pályázati adatlap.

Az ösztöndíj összege:

– BSc hallgatók esetében maximum nettó 30.000,- Ft/hó/fő.

– MSc hallgatók esetében maximum nettó 50.000,- Ft/hó/fő. 

Az ösztöndíjért cserében a hallgató vállalja, hogy a megpályázott témában kutatást végez egy EK-s témavezető vagy konzulens vezetésével az EK telephelyén. Ehhez átlagosan hetente legalább egyszer egy délelőttöt vagy délutánt (összesen legalább négy órát) a csillebérci telephelyen tölt; ezt a témavezető/konzulens engedélyével kéthetenkénti egy nap formájában, tömbösítve is megteheti.

A hallgatók beszámolási kötelezettsége:

– első és másodéves BSc hallgatóknál: az ösztöndíj lejártakor egy min. 10, max. 20 oldalas kutatási beszámolót, vagy az ösztöndíj alatt a kutatási eredményeit tartalmazó TDK-dolgozatot ad be. A kutatásairól az ösztöndíj bizottság előtt egy 15 perces előadásban beszámol.

– harmadéves és végzős BSc hallgatóknál: az ösztöndíj alatt vagy az azt követő félévben a kutatási eredményeit tartalmazó TDK-dolgozatot vagy szakdolgozatot ad be. A kutatásairól az ösztöndíj bizottság előtt egy 15 perces előadásban beszámol.

– elsőéves MSc hallgatóknál: az ösztöndíj alatt vagy az azt követő félévben a kutatási eredményeit tartalmazó TDK-dolgozatot ad be. A kutatásairól az ösztöndíj bizottság előtt egy 15 perces előadásban beszámol.

– másodéves MSc hallgatóknál: az ösztöndíj lejártakor vagy az azt követő félévben a kutatási eredményeit tartalmazó TDK-dolgozatot vagy diplomamunkát ad be. A kutatásairól az ösztöndíj bizottság előtt egy 15 perces előadásban beszámol.

A szóbeli beszámolókra a vizsgaidőszak utolsó két hetében, vagy az azt követő két hétben kerül sor.

A kutatási beszámoló vagy TDK-dolgozat kiválható angol nyelvű, impakt faktoros (IF) folyóiratban elfogadott vagy megjelent cikkel. Ez esetben a hallgatónak mellékelnie kell egy egyoldalas, az EK-s témavezető vagy konzulens által is aláírt nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy a cikkben megjelent eredmények mely része alapul az ő munkáján, valamint amiben a konzulens vagy témavezető nyilatkozik, hogy a hallgató eredményei a cikk fontos részét képezik. A szóbeli beszámolót ez esetben is meg kell tartani.

A kutatási beszámolók az ösztöndíj lejárta után legkésőbb 2 héttel nyújtandók be az ösztöndíj bizottság elnökének, egy példányban kinyomtatva-aláírva, illetve elektronikusan, az aláírások kivételével a kinyomtatottal megegyezően pdf formátumban. Amennyiben a beszámoló formája TDK-dolgozat, szakdolgozat, diplomamunka vagy impakt faktoros cikk és ez a beszámoltatási határidő lejártakor még nincs kész, akkor az eredményekről egy egy oldalas, rövid összefoglaló nyújtandó be, valamint egy kísérőlevél, amiben a hallgató jelzi, mi lesz a beszámoló végső formátuma. A TDK-dolgozatnak, szakdolgozatnak, diplomamunkának vagy impakt faktoros cikknek a következő szemeszterre el kell készülnie (illetve cikk esetén legalább az elfogadásig el kell jutnia). Az elkészült művet a hallgató haladéktalanul juttassa el az ösztöndíj bizottsághoz. A szóbeli beszámolót ez esetben is meg kell tartani; ennek időpontja a támogatási időszak végéhez tartozó beszámoltatási időszak.

A pályázat időtartama alatt – a hivatalos tanítási szünetek kivéve – a hallgató nem tölthet összefüggően egy hónapnál hosszabb időt külföldön. A két hét és egy hónap közötti kint tartózkodásokat előzetesen egyeztetnie kell témavezetőjével vagy konzulensével. Amennyiben mégis egy hónapnál hosszabb időt kíván külföldön tölteni, arról köteles az ösztöndíj bizottságot előzetesen értesíteni; ez esetben a kint tartózkodás idejére nem jár ösztöndíj, kivéve, ha a kiutazásra a kutatással összefüggésben kerül sor. Amennyiben a kiutazás az ösztöndíj bizottság és a konzulens, ill. témavezető szerint veszélyezteti a kutatási terv végrehajtását, a hallgató elveszíti ösztöndíját. Ez esetben a már elvégzett munkáról írásban részbeszámolót kell leadnia. Amennyiben ezt elfogadja az ösztöndíj bizottság, a hallgató hazatérése után ismét pályázhat az ösztöndíjra; amennyiben nem, akkor 3 évig nem pályázhat (ld. 4. pont, Általános tudnivalók). Részbeszámoló leadása esetén az ösztöndíj bizottság eseti döntés alapján elengedheti a szóbeli beszámolót. Amennyiben az ösztöndíj bizottság mégis ennek megtartását kéri, akkor ezt a részbeszámoló leadása után, de legkésőbb az ösztöndíj eredetileg tervezett végéhez tartozó beszámoltatási időszak végéig kell megejteni.