Az Energiatudományi Kutatóközpont

(1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.) pályázatot hirdet

Műszaki Tudományos Szakértői Szervezet vezetői

pozíciójának betöltésére határozott időre; 2022. január 1-től három év időtartamra.

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  • a Kutatóközpont tudományos beszámolóinak elkészítésében való részvétel, 
  • a Kutatóközpont és az Országos Atomenergia Hivatal közötti kapcsolatok koordinálása,
  • A Budapesti Kutatóreaktor fűtőelem ellátásának szervezése, a kutatóreaktor tudományos és műszaki hasznosításának megszervezése, ideértve a Budapesti Kutatóreaktor Műszerközpont gesztori feladatainak ellátását is,
  • pályázatkezelés, rendezvényszervezés, technológiai transzfer ügyek lebonyolítása, PR feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

Büntetlen előélet, egyetemi végzettség, az angol nyelv tárgyalási szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a korábbi vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Az végzettséget igazoló okmány másolata részletes önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának, eddigi szakmai munkásságának, tudományos eredményeinek ismertetése. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkakör ellátására vonatkozó vezetési és tudományos elképzeléseit. Amennyiben a pályázó az Energiatudományi Kutatóközpont dolgozója, úgy az okleveleket, az erkölcsi bizonyítványt benyújtania nem kell.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat az Energiatudományi Kutatóközpont Főigazgatói titkárságához kell eljuttatni belső pályázó esetén személyesen, vagy postai úton az Energiatudományi Kutatóközpont címére: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2610/2021, valamint a pozíció megnevezését.

Beérkezési határidő: 2021. december 1.,                         Elbírálási határidő: 2021. december 10.