Az Energiatudományi Kutatóközpont Nanoszerkezetek Laboratórium

(1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.) pályázatot hirdet

laboratóriumvezető

pozíció betöltésére határozott időre; 2022. január 1-től három év időtartamra.

A megbízással járó lényeges feladatok:

Közreműködik a kutatóközpont tudományos koncepciójának, célkitűzéseinek meghatározásában. Feladata a laboratórium szakemberállományának fejlesztése, beleértve az egyetemi kapcsolatokat, a posztgraduális képzést, a doktori ösztöndíjasok felvételét, a tudományos minősítések, valamint szükség esetén a minőségi cserék előkészítését. Nyomon követi és elősegíti a laboratórium területére eső témák és projektek keretében folyó munkát. A laboratóriumvezető maga is lehet téma, illetve projektvezető. A laboratóriumvezető felelős a laboratórium tudományos fejlesztési, szervezési, gazdasági tevékenységének az érvényes szabályoknak megfelelő viteléért.

Pályázati feltételek:

Büntetlen előélet, legalább PhD végzettség, az angol nyelv tárgyalási szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a korábbi vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Az oklevelek másolata, részletes önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának, eddigi szakmai munkásságának, tudományos eredményeinek ismertetése. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkakör ellátására vonatkozó vezetési és tudományos elképzeléseit. Amennyiben a pályázó az Energiatudományi Kutatóközpont dolgozója, úgy az okleveleket, az erkölcsi bizonyítványt benyújtania nem kell.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat az Energiatudományi Kutatóközpont Főigazgatói titkárságához kell eljuttatni belső pályázó esetén személyesen, vagy postai úton az Energiatudományi Kutatóközpont címére: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2611/2021, valamint a pozíció megnevezését.

Beérkezési határidő: 2021. december 1.                          Elbírálási határidő: 2021. december 10.